100 lat
Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu
1910 – 2010

26 maja 2010 roku minęło sto lat od kiedy szydłowieccy rajcowie: Edmund Engeman, Feliks Krzemiński, Wojciech Krzemiński, Wincenty Skrzyński, Józef Szeloch, Franciszek Wcisło i Jan Ziółkowski uzyskali od gubernatora carskiego zgodę na naukę muzyki przy straży pożarnej w Szydłowcu. Stanowiło to pierwszy krok na drodze do utworzenia w Szydłowcu orkiestry dętej.
Mieszkańcy Szydłowca, którzy grywali w amatorskim zespole muzycznym, w piśmie wystosowanym do zarządu zobowiązali się do przekazania jedenastu różnych instrumentów dętych, które miały stanowić zaczątek instrumentarium orkiestry. Zarząd, zbudowany szczodrością szydłowieckich mieszkańców, 1 sierpnia nabył osiemnaście innych instrumentów dętych i 2 sierpnia zwrócił się do radomskich władz rosyjskich z prośbą o wyrażenie zgody na założenie orkiestry dętej. Pozytywna odpowiedź nadeszła nadspodziewanie szybko, bo już 24 sierpnia. Problemem stało się znalezienie lokalu na salę prób, ponieważ władze miejskie, do których 28 sierpnia kierownictwo straży pożarnej zwróciło się z prośbą o udostępnienie jednej z sal na drugim piętrze ratusza, odmówiły wynajmu. Mimo wszystko orkiestra powstała.
Pieczę nad instrumentarium przejął pierwszy kapelmistrz Wincenty Skrzyński, jego pomocnikiem został Franciszek Wcisło, a gospodarzem orkiestry Jan Ziółkowski. Członkami orkiestry byli: Roman Badowski, Michał Czyżewski, Sebastian Gwarek, Jacek Jezierski, Błażej Kołek, Feliks Krzemiński, Wojciech Krzemiński, Jan Lipka, Feliks £aski, Jan £aski, Feliks Marzec, Feliks Nowak, Jan Nowak, Franciszek Posobkiewicz, Franciszek Skrzyński, Kacper Skrzyński, Józef Szeloch, Aleksander Wanowski, Franciszek Wcisło, Bolesław Ziółkowski , Piotr Ziólkowski.
Kapelmistrz Wincenty Skrzyński był zdolnym muzykiem. Jego wiedza i umiejętności sprawiły, że orkiestra, którą prowadził cieszyła się ogromnym uznaniem. Uświetniała święta państwowe, kościelne, strażackie, jak również uroczystości o charakterze rodzinnym, prywatnym jak np. imieniny znanych osób czy pogrzeby. Jej działalność została udokumentowana dzięki zdjęciom znajdującym się w archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu i wpisom do strażackiej kroniki.
Wybuch drugiej wojny światowej zakończył działalność Miejskiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Dopiero w latach 1945/ 1946 Ochotnicza Straż Pożarna i Garbarnia, które wśród swoich pracowników miały członków dawnej orkiestry, wystąpiły z inicjatywą reaktywowania jej działalności. Członkom przedwojennej orkiestry udało się przechować instrumenty muzyczne przez lata okupacji dzięki czemu bez większych nakładów finansowych można było wznowić działalność.
Gospodarzem orkiestry została Ochotnicza Straż Pożarna, a kapelmistrzem muzyk o wysokich kwalifikacjach, znakomity nauczyciel młodych członków orkiestry, świetny organizator – Józef Czyż, którego losy wojny rzuciły ze Lwowa aż do Szydłowca. W tym czasie członkami orkiestry byli: Antoni Grzęda, Zygmunt Jarzyński, Jan Kaczmarczyk, Wacław Karpeta, Jan Kokosiński, Stefan Kucfir, Stanisław Lisak, Marian £ęczycki, Marian Nowak (znakomity muzyk grający nadal w orkiestrze, uczeń Józefa Czyża), Edward Posobkiewicz, Edward Rogulski, Stanisław Szymkiewicz, Ryszard Wanowski, Franciszek Wójcik, Ludwik Ziółkowski.

Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu znów uświetniała wszystkie uroczystości państwowe, kościelne, strażackie, uczestniczyła również w pielgrzymce do Częstochowy w 1947 roku. Niestety w 1948 roku Józef Czyż z powodów finansowych przeniósł się wraz z rodziną do Kielc, gdzie podjął lepiej płatną pracę w Państwowej Szkole Muzycznej. Odtąd orkiestra pozbawiona kapelmistrza występowała tylko sporadycznie.
W 1954 roku kapelmistrzem został Stefan Kucfir, który rozpoczął pracę od naboru uczniów. Członkami orkiestry byli: Czesław Czajkowski, Zdzisław Czajkowski, Stanisław Herka, Władysław Herka, Leon Jarzyński, Stanisław Kaczmarczyk, Henryk Kapturski, Ryszard Kapturski, Marian Kurzępa, Marian Kucfir, Zygmunt Michalczyk Antoni Pokusa, Władysław Prokop, Stanisław Solecki, Edmund Szymkiewicz, Jan Szymkiewicz, Jerzy Turek, Eugeniusz Wójcik, Franciszek Wójcik, Władysław Ząbkiewicz, Edward Zyzman i wielu innych, którzy z różnych przyczyn zrezygnowali z czasem z nauki gry w orkiestrze. Gospodarzem orkiestry został Zygmunt Jarzyński. Orkiestra organizacyjnie podlegała Ochotniczej Straży Pożarnej, nadzór sprawowała kierownik Wydziału Kultury Urzędu Powiatowego Maria Jankowska. Próby odbywały się w piwnicach Urzędu Powiatowego. Stefan Kucfir był kapelmistrzem szydłowieckiej orkiestry przez piętnaście lat. Dzięki jego staraniom instrumenty muzyczne zostały wyremontowane, a członkowie orkiestry po raz pierwszy od czasu jej istnienia umundurowani. Pierwszy raz również wypłacono im diety. W 1968 roku z powodu uczestnictwa orkiestry w uroczystościach kościelnych Stefan Kucfir, mimo ogromnych zasług, został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska kapelmistrza i do odejścia z orkiestry.
W 1969 roku orkiestrę przejęły Zakłady „Warel”. Kolejnymi kapelmistrzami byli nieżyjący już : Marian £ęczycki z Szydłowca, Józef Wojton ze Skarżyska – Kamiennej, Antoni Brzuszczyński – emerytowany kapelmistrz Orkiestry Zakładów Metalowych w Skarżysku – Kamiennej i pochodzący również ze Skarżyska – Kamiennej Jan Sojka –absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Kapelmistrzami byli również Marek Bereza ze Skarżyska – Kamiennej i Władysław Ząbkiewicz z Szydłowca.
Dyrekcja Zakładów „Warel”, a po zmianie nazwy „Profel”, bardzo dobrze opiekowała się orkiestrą. Zatrudniła członków orkiestry, dbała o remonty instrumentów, umundurowanie i wypłacanie diet muzykom. Gospodarzem orkiestry był Zygmunt Jarzyński, a po jego śmierci Jerzy Materek. Członkowie orkiestry: Zdzisław Czajkowski, Stefan Grzmil, Leon Jarzyński, Jan Kaczmarczyk, Władysław Kałużyński, Marian Kucfir, Marek Nikodym, Adam Pietras, Edmund Szymkiewicz, Jan Szymkiewicz, Jan ¦liwiński, Eugeniusz Wójcik, Franciszek Wójcik. Opiekunem z ramienia zakładu był Władysław Prokop.
W 1975 roku kapelmistrzem orkiestry został Henryk Kapturski. Rozpoczął pracę od kompletowania zespołu w którym grali: Stefan Grzmil, Władysław Herka, Jan Kaczmarczyk, Maciej Kapturski, Jarosław Kaprzyk, Marian Kucfir, Jerzy Materek, Zygmunt Michalczyk, Mirosław Minda, Edmund Szymkiewicz, Jan Szymkiewicz, Jan ¦liwiński, Eugeniusz Wójcik, Franciszek Wójcik, Piotr Wójcik, Władysław Ząbkiewicz. Gospodarzem orkiestry został Jerzy Materek.
W 1989 roku, z powodu trudności finansowych, Zakłady „Profel” przekazały instrumenty muzyczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu.
W 1991 roku instrumenty przekazane zostały Miejskiej Orkiestrze Dętej. Z inicjatywy burmistrza Szydłowca Włodzimierza Kurzępy został opracowany i przyjęty przez Radę Miasta regulamin orkiestry i regulamin wynagradzania. Orkiestra podporządkowana została organizacyjnie Szydłowieckiemu Ośrodkowi Kultury, obecnie Szydłowieckiemu Centrum Kultury – Zamek.
Orkiestra grała wówczas w składzie w składzie: Józef Dudek – baryton, Szymon Herka – klarnet, Władysław Herka – kornet I B, Jarosław Kaprzyk – puzon, Maciej Kapturski – puzon, Kamil Karpeta – klarnet, Marian Kucfir – tuba B, Dariusz Kwaśniewski – sax tenor II, Aneta Lasota – klarnet, Emilia Lasota – flet, Zbigniew Lasota – sax tenor I, Maciej Mamla – kornet II B, Jerzy Materek – Piotr Matysiak – sax I Es, Mariusz Mikulski – perkusja, Mirosław Minda – bęben duży i czynele, Marian Nowak – tuba I, Wojciech Panek – kornet I B, Adam Pietras – kornet II B, Mariusz Pytoń – alt Es, Alfred Sasal – sax I Es, Lech Seweryn – sax tenor II, Jan Sojka – puzon, Edmund Szymkiewicz – tenor I B, Jerzy Szymiewicz – alt Es, Jan ¦liwiński – róg ES, Marcin Więcaszek – sax Es, Władysław Ząbkiewicz – trąbka – I B, Tadeusz Ziółkowski – tuba B. Uczestniczyła w uroczystościach na terenie Szydłowca, Radomia, Warszawy i innych miejscowości. Uświetniała uroczystość odsłonięcia umieszczonego na budynku Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu orła, który został zaprojektowany przez szydłowieckiego starostę Stanisława Dworaka. Dwukrotnie uczestniczyła w Przeglądach Orkiestr Województwa Radomskiego w roku 1992 (II miejsce) i w 1997. 29 czerwca 1997 roku, 20 członków szydłowieckiej Miejskiej Orkiestry Dętej uczestniczyło w odbywającym się w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłudskiego koncercie Największej Orkiestry Strażackiej ¦wiata. Byli to: Henryk Kapturski – kapelmistrz, Szymon Herka – klarnet II, Władysław Herka – kornet – I B, Jarosław Kaprzyk – puzon, Maciej Kapturski – puzon, Marian Kucfir – tuba B, Aneta Lasota – klarnet I, Emilia Lasota – flet, Zbigniew Lasota – sax tenor, Seweryn Lech – sax tenor, Maciej Mamla – kornet II B, Jerzy Materek – czynele, Piotr Matysiak – sax Es, Mirosław Minda – bęben duży, Marian Nowak – tuba I, Wojciech Panek – kornet I B, Adam Pietras – baryton, Mariusz Pytoń – alt Es, Alfred Sasal – sax Es, Jan Sojka – puzon, Edmund Szymkiewicz – tenor, Jan Szymkiewicz – alt Es, Piotr Wójcik – alt Es, Władysław Ząbkiewicz – trąbka, Koncertowało tam 1500 muzyków strażaków. Orkiestra otrzymała certyfikat, wydany przez komisję, potwierdzający udział w koncercie i informujący o wpisaniu do „Księgi Rekordów Guinnessa.”
W 1994 roku szydłowiecka Miejska Orkiestra Dęta reprezentowała województwo radomskie w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Siemiatyczach zajmując trzecie miejsce. W roku 1996, w XIV Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych Siemiatycze 96 , reprezentując orkiestry Ochotniczych Straży Pożarnych województwa radomskiego, orkiestra z Szydłowca otrzymała nagrodę Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
22 września 1997 roku Miejska Orkiestra Dęta z Szydłowca z okazji 200.lecia Polskiego Hymnu Narodowego i X Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej koncertowała w Warszawie przed Grobem Nieznanego ¯ołnierza. W dowód uznania otrzymała od Ministra Kultury i Sztuki środki finansowe na remont instrumentów muzycznych.
7 maja 2000 roku, o godzinie 12.00, Władysław Ząbkiewicz z szydłowieckiej Miejskiej Orkiestry Dętej, odegraniem hejnału mariackiego przed zamkiem królewskim w Warszawie, rozpoczął koncert jubileuszowy „Warszawa 2000”.
Wielkim wydarzeniem dla szydłowieckiej orkiestry był udział w jubileuszowym koncercie „ Strażacy Ojcu ¦więtemu w darze”. Koncert odbył się 18 maja 2000 roku na wadowickim rynku z okazji 80 urodzin naszego największego rodaka Ojca ¦więtego Jana Pawła II. Szydłowiecka Miejska Orkiestra Dęta wystąpiła też w Wadowicach 18 maja 2009 roku w koncercie o szybką beatyfikację Ojca ¦więtego Jana Pawła II.
Od 1997 roku do orkiestry zaczęła napływać młodzież: Sebastian Dobrasiewicz, Agnieszka Dzieniak, Ewelina Gromek, Karol Herka, Szymon Herka, Piotr Kaczor, Paweł Madej, Maciej Mamla, Piotr Materek, Piotr Matysiak, Karol Misiak, Małgorzata Misiak, Paweł Mosiołek, £ukasz Nowak, £ukasz Pawlak, Monika Pytoń, Milena Rycerska, Robert Rycerski, Dorota Sobama, Ryszard Szymkiewicz, Robert ¦liwiński, Marcin Więcaszek, Paweł Zugaj. Niestety wiele osób po pewnym czasie zrezygnowało z pracy w Orkiestrze. Niektórzy jej członkowie po zdaniu matury wyjechali na studia, inni wyemigrowali w poszukiwaniu pracy, dziewczęta po wyjściu za mąż nie umiały pogodzić obowiązków rodzinnych, pracy zawodowej z działalnością w orkiestrze. Z wymienionych wyżej osób największy udział w sukcesach orkiestry mieli: Piotr Kaczor – klarnet i sax B, Maciej Mamla – kornet, Piotr Matysiak – sax Es, £ukasz Nowak – baryton, £ukasz Pawlak – perkusja, Monika Pytoń – klarnet, Milena Rycerska – sax Es, Robert ¦liwiński – sax Es. Oni wszyscy uczestniczyli w koncertach, które odbyły się w sierpniu 1998 i 1999 roku w Parku Praskim w Warszawie w ramach II Festiwalu Mazowieckich Zespołów Muzycznych.
Szydłowiecka Orkiestra aż do roku 2008 brała udział w koncertach festiwalowych organizowanych w letnie miesiące w warszawskich parkach przez Zarząd Oddziału Mazowieckiego Chórów i Orkiestr w Warszawie.
W 2003 roku, z inicjatywy burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego powstał, skomponowany przez Mariana Nowaka, miejski hejnał opracowany na podstawie ludowej melodii „Oj Szydłowiec na górze, a Stara Wieś na dole”. Po raz pierwszy został odegrany z ratuszowej wieży przez członka orkiestry Władysława Herkę w maju 2003 roku i odtąd rozbrzmiewa w czasie wszystkich ważnych uroczystości. Obecnie hejnał wykonują młode trębaczki: Agata Parszewska, Aleksandra Sala i trębacz Bartłomiej Seweryn.
Od 2003 roku, Miejska Orkiestra Dęta włącza się aktywnie w organizację Szydłowieckich Spotkań Orkiestr Dętych, które rok rocznie odbywają się na Rynku Wielkim w Szydłowcu.
W czerwcu 2004 roku orkiestra uczestniczyła w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego zajmując drugie miejsce.
W dniach od 20 do 22 maja 2005 roku Miejska Orkiestra Dęta z Szydłowca uczestniczyła w koncercie pt. „Monstratus” w Licheniu podczas Ogólnopolskiego Zlotu Chórów i Orkiestr „ Janowi Pawłowi II w Dowód Wdzięczności”.
W październiku 2005 roku, orkiestra otrzymała od burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego, nowe umundurowanie.
Działalność orkiestry wspiera również Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. W 2006 roku i w latach kolejnych Orkiestra otrzymała nowe instrumenty muzyczne od starosty Włodzimierza Górlickiego.
W 2006 roku Miejska Orkiestra Dęta obchodziła uroczyście jubileusz 95 – lecie swego istnienia.
W 2007 roku zaszły znaczące zmiany kadrowe w orkiestrze. Część muzyków z powodu złego stanu zdrowia, spowodowanego wiekiem, odeszła z zespołu. Zastąpili ich młodzi muzycy: Milena Bekiel – klarnet, Kinga Burek – sax I Es, Cezary Bursa – perkusja, Violetta Bursa – flet, Kamil Czerwiak – instrumenty perkusyjne. Aleksandra Figarska – klarnet, Adam Frąk – puzon, Tomasz Gil – puzon i tuba I, Justyna Jaworska – kornet, Jarosław Kaprzyk – puzon, Katarzyna Kobierska – klarnet, Karolina Kuźdup – flet, Wioletta Limanin – sax Es, Karol Misiak – tenor, £ukasz Nowak – baryton, Agata Parszewska – kornet, Monika Pytoń – klarnet, Karolina Rejczak – klarnet, Aleksandra Sala – kornet I, Bartłomiej Seweryn – trąbka, Aneta Sikora – sax Es, Krzysztof Stefański – alt – Es i instrumenty perkusyjne, Ryszard Szymkiewicz – tenor. Z dawnego składu Orkiestry pozostali: Mirosław Minda – gospodarz orkiestry, grający na instrumentach perkusyjnych, pełniący funkcję zastępcy kapelmistrza i bibliotekarza , Marian Nowak grający na kornecie i tubie, Lech Seweryn – sax tenor, Wojciech Panek – kornet, Maciej Kapturski – tamburmajor. Uczestnictwo pełnych zapału młodych muzyków przyczyniło się do poprawy brzmienia Orkiestry, poszerzenia repertuaru sakralnego i rozrywkowego.
Od roku 2007 szydłowiecka orkiestra brała udział w koncertach „Letniej serenady” w Warszawie, uczestniczyła we wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze miejskie, każdego roku wyjeżdżała z koncertem do Częstochowy.
W 2007 roku orkiestra wystąpiła w parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej w czasie uroczystości nawiedzenia przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
W roku 2008 Miejska Orkiestra Dęta nagrała swoją pierwszą płytę z kolędami. Dzięki współpracy z orkiestrą Henryka i Barbary Baniaków, zostały zarejestrowane na płycie zdjęcia z wszystkich najważniejszych koncertów orkiestry między innymi z koncertu zorganizowanego w Wadowicach 18 maja 2009 roku w dniu urodzin Jana Pawła II, ze Spotkania Orkiestr w Szydłowcu, które odbyło się w maju 2009 roku i z pielgrzymki na Jasną Górę 20 września 2009 roku. W Wadowicach młody trębacz z szydłowieckiej orkiestry Bartłomiej Seweryn odegrał wraz z sześciu innymi trębaczami melodię „Z gór bije dzwon”.
W kwietniu 2010 roku, Miejska Orkiestra Dęta z Szydłowca uczestniczyła w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków do Częstochowy.
W maju w V Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP Województwa Mazowieckiego w Szydłowcu, orkiestra odniosła znaczący sukces: zajęła drugie miejsce w klasie koncertowej i trzecie miejsce w klasie marszowej. W czerwcu 2010r., podczas XXI Regionalnego Przeglądu Orkiestr w Krynicy Zdroju, szydłowiecka Orkiestra Dęta zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnej.
W skład Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu wchodziły również wokalistki. Pierwszą z nich była Elżbieta Gil. Kolejną Dorota Sobania, która śpiewała z orkiestrą do roku 2000. Zastąpiła ją Karolina Pietras. W 2010 roku z orkiestrą występuje również Anna Wilkiewicz.
Orkiestrze towarzyszy grupa taneczna dziewcząt pracująca pod kierownictwem Karoliny Pietras i Doroty Twardzik.

Kapelmistrzowie Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu w latach 1910 – 2010:

1.Wincenty Skrzyński z Szydłowca
2.Józef Czyż ze Lwowa
3.Stefan Kucfir z Szydłowca
4.Marian £ęczycki z Szydłowca
5.Stefan Wojton ze Skarżyska – Kamiennej
6.Antoni Brzuszczyński ze Skarżyska – Kamiennej
7.Jan Sojka ze Skarżyska– Kamiennej
8.od 1975 roku- Henryk Kapturski z Szydłowca

Nieżyjący członkowie Orkiestry:

1.Włodzimierz Adam – sax. komp. aranżer.
2.Roman Badowski – tenor
3.Zdzisław Czajkowski – kornet
4.Michał Czyżewski – kornet
5.Józef Dudek – tenor,baryton
6.Antoni Grzęda – perkusja
7.Stefan Grzmil – perkusja
8.Sebastian Gwarek – puzon
9.Zygmunt Jarzyński – alt, gospodarz orkiestry
10.Jan Jezierski – bas
11.Jan Kaczmarczyk – baryton
12.Jan Kokosiński – bas
13.Wojciech Krzemiński – trąbka
14.Mieczysław Lisak – tenor
15.Feliks £aski – alt
16.Jan £aski – kornet
17.Jerzy Materek – perkusja, gospodarz orkiestry
18.Marek Nikodym – kornet
19.Jan Nowak – tenor
20.Franciszek Posobkiewicz – bas
21.Józef Szeloch – flet
22.Edmund Szymkiewicz – tenor
23.Stanisław Szymkiewicz – tenor
24.Aleksander Wanowski – kornet
25.Franciszek Wcisło – kornet
26.Eugeniusz Wójcik – tenor
27.Franciszek Wójcik – tenor
28.Feliks Ziółkowski – tenor
29.Jan Ziółkowski – alt
30.Ludwik Ziółowski – waltornia
31.Leon Jarzyński – tenor

Aktualny skład Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu:

1.Henryk Kapturski – Kapelmistrz
2.Marian Nowak – Tuba, instruktor, bibliotekarz
3.Wojciech Panek – Kornet I B
4.£ukasz Nowak – Baryton, gospodarz
5.Aleksandra Sala – Kornet I B
6.Agata Parszewska – Kornet II B
7.Adam Pietras – Kornet II B
8.Karolina Kuźdub – Flet
9.Karolina Rejczak – Klarnet I B
10.Emilia Pietras – Klarnet I B
11.Aleksandra Figarska – Klarnet II B
12.Dorota Szymkiewicz – Klarnet II B
13.Kinga Burek – Sax I Es
14.Aneta Sikora – Sax I Es
15.Violetta Limanin – Sax II Es
16.Małgorzata Mamla – Sax II Es
17.Lech Seweryn – Sax Tenor I B
18.Karol Misiak – Tenor I B
19.Ryszard Szymkiewicz – Tenor I B
20.Bartłomiej Seweryn – Trąbka I B
21.Maciej Mamla – Trąbka II B
22.Adam Frąk – Puzon
23.Jarosław Kaprzyk – Puzon
24.Maciej Kapturski – Puzon
25.Tomasz Gil – Tuba
26.Krzysztof Stefański – Alt Es, Perkusja
27.Kamil Czerwiak – Perkusja, Bęben duży
28.Bartłomiej Kapturski – Perkusja, Czynele
29.Magda Niewadzisz – Flet
30.Patrycja Nikodym – Klarnet
31.Anna Wilkiewicz – Vocal

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność