31 grudnia 2010 r., godz. 22.00, Sala Kominkowa Zamku w Szyd³owcu

KONCERT SYLWESTROWY

komedia muzyczna
pt. ” CESARZ CHCE SIÊ BAWIÆ, CZYLI OPERA I OPERETKA
NIE DO KOÑCA NA POWA¯NIE”

w wykonaniu artystów  Wiedeñskiego Stowarzyszenia Kulturalnego – „Passion Artists”

 

„Cesarz chce siê bawiæ, czyli opera i operetka nie do koñca na powa¿nie“

Re¿yseria: Sabina Zapiór

Obsada:
Sabina Zapiór –  Rusa³ka, sopran
Magdalena Kaleta –  Bella, sopran
Hristofor Yonov – cesarz, tenor
Tomasz Piêtak- sprytny s³u¿±cy, baryton
Cezary Kwapisz –  fortepian

Dwie m³ode dziewczyny zakochuj± siê w cesarzu austriackim i obmy¶laj± plan,
jak zdobyæ jego serce. Okazja nadarza siê przy okazji balu, który cesarz
organizuje w swojej rezydencji.

 Do czego jest w stanie posun±æ siê dziewczyna aby zauroczyæ sob± ukochanego?
Jak wygl±da³a operacja plastyczna w XIX wieku i jak± w³a¶ciwie role odgrywali
przystojni lokaje na cesarskim dworze? Tych i jeszcze wielu interesuj±cych rzeczy
dowiedz± siê Pañstwo ze spektaklu. Prosimy o zabranie szampañskiego nastroju.
 
bilet w cenie 50 z³ od osoby, ilo¶æ miejsc ograniczona, informacje tel. 048 6171029
 
 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •