Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

 

18 listopada, godz. 17.00, Galeria Kaplica Zamkowa

 
Wyk³ad Bogny Wernichowskiej
pt. ” Najs³ynniejsze polskie ¶luby i dawne obyczaje weselne; ¶luby polskich królów
na Wawelu, za¶lubiny s³awnych Polaków – Paderewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej,
Zapalskiej… jak równie¿ opowie¶ci o ¶lubach, które z racji szczególnej otoczki
obyczajowej trafi³y na karty pamiêtników i wspomnieñ wspó³czesnych”

 

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296