18 listopada, godz. 17.00, Galeria Kaplica Zamkowa

 
Wyk³ad Bogny Wernichowskiej
pt. ” Najs³ynniejsze polskie ¶luby i dawne obyczaje weselne; ¶luby polskich królów
na Wawelu, za¶lubiny s³awnych Polaków – Paderewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej,
Zapalskiej… jak równie¿ opowie¶ci o ¶lubach, które z racji szczególnej otoczki
obyczajowej trafi³y na karty pamiêtników i wspomnieñ wspó³czesnych”

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •