SZYD£OWIECKIEGO CENTRUM KULTURY – ZAMEK  

 ul. Sowiñskiego 2  26-500 Szyd³owiec 

SEKRETARIAT  – tel., fax. nr 048 6171029, 048 6170296,   661 279 945  

e-mail: sekretariat@sckzamek.pl 

Wydzia³ Administracji i Obs³ugi – wew. nr 106

 Wydzia³ Kultury i Dziedzictwa – wew. nr 106

Plastyk, organizacja wystaw – wew. 105

Wydzia³ Ksiêgowo¶ci SCK-Zamek –  wew. nr 103, 104

 

                   REGIONALNE CENTRUM BIBLIOTECZNO-MULTIMEDIALNE                      Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek

 ul. Kolejowa 9b , 26-500 Szyd³owiec

tel. 48 326 23 13 

                          MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA                              

ul. Rynek Wielki 5a, 26-500 Szyd³owiec

tel. 48 326-20-54 

 

 
¦WIETLICA WIEJSJA W SADKU

 Sadek 170, 26-500 Szyd³owiec

tel:608 386 548

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •