W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym prowadzony jest cykl
zimowych zajêæ dla dzieci pn.: „Ferie bez komputera”. Spotkania prowadz±
bibliotekarki RCB-M. W minion± ¶rodê dzieci uczestniczy³y w dzia³aniach
„Bajkowe podró¿e ma³e i du¿e” podczas których bawili¶my siê w literackie
gry logiczne, kalambury, rebusy, krzy¿ówki, zgadywanki, a tak¿e uk³adali¶my puzzle.
Na kolejne spotkanie z cyklu „Ferie bez komputera” zapraszamy 5 lutego o godz. 11:00

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •