20 listopada w Bibliotecznej Akademii Malucha odby³y sie zajêcia rytmiczno-taneczne
prowadzone przez Pani± Monikê Seweryn. Maluchy ¶wietnie sobie radzi³y tañcz±c
Tymczasem juz dzi¶ zapraszamy na zajêcia edukacyjne- 4 grudnia.
samodzielnie oraz w parach. Kolejne tego typu zajêcia odbêd± siê 22 stycznia.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •