2010 wystawa – POSTAWY

Na wystawie swoje prace zaprezentują wykładowcy i doktoranci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : prof. Teresa Kotkowska  – Rzepecka – ur. w 1948 r. w Słoneczniku na Warmii. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu w 1967 r.,a następnie studiowała na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. W. Taranczewskiego w krakowskiej Akademii Sztuk…

WYSTAWA SŁAWOMIRA FIJAŁKOWSKIEGO

9 kwietnia, godz.18.00, Galeria Kaplica Zamkowa   otwarcie wystawy rzeźby SŁAWOMIRA FIJAŁKOWSKIEGO Sławomir Fijałkowski – rzeźbić rozpoczął w 2002 r. Swoje wyobrażenia twórcze realizował w drewnie, zajmując się małymi formami. To one w głównej mierze stanowiły do roku 2009 znaczącą część jego twórczości. Tematycznie związane z życiem, wdzięczne w wyrazie, zachwycały formą i estetyką wykonania.…

Wystawa art. plast. MAŁGORZATY BIELECKIEJ – malarstwo i art. plast. HENRYKA SIKORY – rzeźba

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na otwarcie wystawy art. plast. MAŁGORZATY BIELECKIEJ – malarstwo art. plast. HENRYKA SIKORY – rze¼ba dn. 11.05.2007 r., godz. 18.oo Galeria „KAPLICA ZAMKOWA” MA£GORZATA BIELECKA Studiowa³a w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Od roku 1989 jest pracownikiem Akademii ¦wiêtokrzyskiej w Kielcach, od 2003 r.…

Wystawa „DARZ BÓR”

Kurator wystawy – my¶liwy, ks. Stanis³aw Wlaz³o Organizatorem wystawy jest Szyd³owieckie Centrum Kultury – ZamekWspó³organizatorami wystawy s± :Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w RadomiuZarz±d Okrêgowy Polskiego Zwi±zku £owieckiego w RadomiuZarz±d Okrêgowy Polskiego Zwi±zku £owieckiego w KielcachNadle¶nictwo w SuchedniowieKo³o £owieckie "£ysica"  Skar¿ysko – KamiennaKo³o £owieckie "Drop" WolanówKo³o £owieckie "Nied¼wied¼" WierzbicaKo³o £owieckie "Ba¿ant" RadomKo³o £owieckie nr 2 przy…