Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

Imprezy 2010

 

 4 grudnia, ZamekVIII MEMORIA£ TOMKA KAZUBSKIEGOOtwarty Turniej Bryd¿a Sportowego Par

 

 

 

27 listopada, godz.16.oo, Galeria Kaplica Zamkowa   WYSTAWA VI SZYD£OWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGOARTYSTÓW MAZOWSZAim. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego

 

 

  31 grudnia 2010 r., godz. 22.00, Sala Kominkowa Zamku w Szyd³owcu

KONCERT SYLWESTROWY

komedia muzycznapt. ” CESARZ CHCE SIÊ BAWIÆ, CZYLI OPERA I OPERETKANIE DO KOÑCA NA… Continue reading

 

 10 grudnia 2010 r., godz. 17.00, Galeria Sapie¿yna

Wernisa¿ wystawy pt.”PODAJ¡C D£OÑ TRADYCJI” degustacja potraw regionalnych , wystêp Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ciekoty

Przedsiêwziêcie realizowane jest w ramach projektu„Moc… Continue reading

 

 

25 listopada 2010r., godzina 17.oo, Biblioteka

wyk³ad Stanis³awa G±siora – RZECZNIKA PRAW KONSUMENTApt.” B±d¼ ¶wiadomym konsumentem”

 

 

18 listopada, godz. 17.00, Galeria Kaplica Zamkowa

  Wyk³ad Bogny Wernichowskiejpt. ” Najs³ynniejsze polskie ¶luby i dawne obyczaje weselne; ¶luby polskich królówna Wawelu, za¶lubiny s³awnych Polaków – Paderewskiego,… Continue reading
Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296