Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

RCB-M Biblioteka

 

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne SCKiS-Zamek od stycznia 2013 uczestniczy w projekcie „Rozpracuj to z bibliotek±” dotycz±cym dzia³añ na rzecz lokalnego rynku pracy. W zwi±zku z tym przedsiêwziêciem Biblioteka otrzyma³a grant… Continue reading

Minê³y ¶wiêta, min±³ Nowy Rok, a Szyd³owieckie Pasjonatki jak co wtorek, wci±¿ spotykaj± siê w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCKiS-Zamek, aby uczyæ siê wzajemnie i dzieliæ siê swoim zami³owaniem do tworzenia.  

Continue reading

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296