Rok akademicki 2016/2017

SZYDŁOWIECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU działający w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek zaprasza na zajęcia w roku akademickim 2016/2017 Inauguracja zajęć 29 września 2016 r. Zamek /I piętro/ godz. 17.00   Program edukacyjno–kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury  – Zamek, funkcjonujący od 2010 roku. Adresowany jest do ludzi, którzy nie pracując już zawodowo mają potrzebę realizacji swoich pasji…

Rok akademicki 2015/2016

SZYDŁOWIECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU działający w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek zaprasza na zajęcia w roku akademickim 2015/2016 25 maja 2016 r. /środa/ godz. 17.00Wykład Beaty Sokołowskiej pt. „ Zmysły człowieka- smak, węch i czucie” „Bioróżnorodność to także MY” to projekt skierowany do Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w ramach wielkiego cyklu edukacyjnego „Zielona Wiedza dla…

Semestr II 2015/2016

10 marca 2016r. godz 16:00 sala kameralna Międzynarodowy Dzień Kobiet Organizatorzy: Szydłowiecki Uniwersytet Trzecigo WiekuStowarzyszenie „Spokojna Jesień życia”wcześniej „Klub Emeryta Lokator”pod patronem Rady Seniorów31 marca 2016 r. /czwartek/ godz. 17.00 Wykład Piotra Kutkowskiego pt. „Podróże z Piotrem”7 kwietnia 2016 r. /czwartek/ godz. 16.00 Projekcja 3 odcinków programu „Las Story” 7 maja 2016 r. /sobota/ godz.…

Rok akademicki 2014/2015

SZYD£OWIECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU dzia³aj±cy w Szyd³owieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek zaprasza na zajêcia w roku akademickim 2015/2016 Inauguracja zajêæ 8 pa¼dziernika 2015 r. Program edukacyjno–kulturalny Szyd³owieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek, funkcjonuj±cy od 2010 roku. Adresowany jest do ludzi, którzy nie pracuj±c ju¿ zawodowomaj± potrzebê realizacji swoich pasji i zainteresowañ twórczych.…

Semestr I 2015/2016

ZAMEK SZYD£OWIECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU dzia³aj±cy w Szyd³owieckim Centrum Kultury – Zamek zaprasza na zajêcia w roku akademickim 2015/2016 8 pa¼dziernika 2015 r. /czwartek/ godz. 17.00 Inauguracja Roku Akademickiego 2015 / 2016 SUTW wyk³ad Piotra Kutkowskiego pt. „Podró¿e z Piotrem” 15 pa¼dziernika 2015 r. /czwartek/ godz. 16.00 KPP w Szyd³owcu „Przestrogi przed oszustwami „na wnuczka”…

Semestr I

    9 pa¼dziernika 2014 r. /czwartek/, godz. 17.00, Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne Inauguracja Roku akademickiego 2014/2015   Szyd³owieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyk³ad dr hab. Moniki Malinowskiej pt. „„ Kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce”   23 pa¼dziernika 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Podró¿e z Piotrem  6 listopada 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00…