Rok akademicki 2014/2015

SZYD£OWIECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU dzia³aj±cy w Szyd³owieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek zaprasza na zajêcia w roku akademickim 2015/2016 Inauguracja zajêæ 8 pa¼dziernika 2015 r. Program edukacyjno–kulturalny Szyd³owieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek, funkcjonuj±cy od 2010 roku. Adresowany jest do ludzi, którzy nie pracuj±c ju¿ zawodowomaj± potrzebê realizacji swoich pasji i zainteresowañ twórczych.…

Semestr I 2015/2016

ZAMEK SZYD£OWIECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU dzia³aj±cy w Szyd³owieckim Centrum Kultury – Zamek zaprasza na zajêcia w roku akademickim 2015/2016 8 pa¼dziernika 2015 r. /czwartek/ godz. 17.00 Inauguracja Roku Akademickiego 2015 / 2016 SUTW wyk³ad Piotra Kutkowskiego pt. „Podró¿e z Piotrem” 15 pa¼dziernika 2015 r. /czwartek/ godz. 16.00 KPP w Szyd³owcu „Przestrogi przed oszustwami „na wnuczka”…

Semestr I

    9 pa¼dziernika 2014 r. /czwartek/, godz. 17.00, Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne Inauguracja Roku akademickiego 2014/2015   Szyd³owieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyk³ad dr hab. Moniki Malinowskiej pt. „„ Kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce”   23 pa¼dziernika 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Podró¿e z Piotrem  6 listopada 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00…

Semestr I

                     23 stycznia 2014 r. /czwartek/, godz. 17.00,  Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne  Wyk³ad Elżbiety Wilk pt. „Profilaktyka chorób dietozależnych”   12 stycznia 2014 r. Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu  Spektakl pt. „Anna Karenina” 12 grudnia 2013 r. /czwartek/ godz. 16.00, Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne  Wykład Beaty…

Semestr VII -kwiecień – czerwiec 2013r

    13 czerwca 2013 r. /czwartek/ godzina 17.00, Ognisko Zakończenie VII semestru Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku   6 czerwca 2013 r. /czwartek/, godz. 17.00, Galeria Kaplica Zamkowa Wykład Beaty Sokołowskiej pt. „Wylew, udar mózgu” – co to takiego?”     23 maja 2013 r. /czwartek/, godz. 17.00, Galeria Kaplica Zamkowa   WYKŁAD Piotra Kutkowskiego pt.…