Z przymrużeniem oka – najnowsza premiera Grupy Teatralnej ZAMCZYSKO

  „Z przymrużeniem oka” to tytuł spektaklu przygotowanego przez Grupę Teatralną „Zamczysko” , którego premiera odbędzie się w sobotę 8 kwietnia, o godz. 18.00 w Sali kameralnej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek. Spektakl powstał na podstawie dwóch utworów Sławomira Mrożka: opowiadania „śpiąca królewna” i dramatu „Szczęśliwe wydarzenie” a wyreżyserowała je Pani Irena Przybyłowska – Hanusz.…

Mezalians

    „Mezalians” według powieści poetyckiej Antoniego Malczewskiego „Maria” to tytuł spektaklu przygotowanego przez Grupę Teatralną Zamczysko. Mezalians to pojęcie, które się tak zdezaktualizowało, że młodsze pokolenia Polaków nie rozumieją jego znaczenia. „Równemu z równym ożenienie najlepsze” pisał poeta renesansowy Mikołaj Rej, a słowniki języka polskiego podają, że mezalians to małżeństwo z osobą niższego stanu…

Jesień, jesień już

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek oraz Grupa Teatralna „Zamczysko” zapraszają na spektakl poetycko – muzyczny pt. Jesień, jesień już… W programie najpiękniejsze, jesienne wiersze i piosenki o miłości dn. 5 listopada 2016 r. godz. 18 Zamek – sala kameralna /parter/ „Jesień, jesień już…”to tytuł spektaklu przygotowanego przez Grupę Teatralną Zamczysko działającą przy Szydłowieckim Centrum Kultury…

Narodowe Czytanie 2016

3 września 2016 r. w całej Polsce odbyła się 5 edycja Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku czytano „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W Szydłowcu przy Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCK-Zamek ju¿ od godziny 10:00 można było zasłuchać się w tekst prezentowany przez Zaproszonych Gości oraz aktorów z Teatru Poezji i Muzyki „U…

„BABY” wg opowiadań Antoniego Czechowa

   „BABY” wg opowiadań Antoniego Czechowa – najnowsza premiera GRUPY TEATRALNEJ „ZAMCZYSKO” Dnia 3 kwietnia 2016 roku o godz. 18 w Sali Kameralnej szydłowieckiego zamku odbędzie się spektakl pt. Baby”, przygotowany przez grupę teatralną „Zamczysko”. Tym razem zapraszamy na adaptację dwóch opowiadań „Poleńka” i „Chórzystka” autorstwa wybitnego rosyjskiego pisarza, żyjącego w latach 1860 – 1904…

LETNI PIKNIK NA WYSPIE 2015

 LETNI PIKNIK NA WYSPIE ZAMKOWEJW niedzielę 16 sierpnia o godz. 16.00 na wyspie zamkowej rozpoczął się LETNI PIKNIK NA WYSPIE.Ani deszczowe przedpołudnie, ani pochmurne tego dnia niebo nie zniechęciło najmłodszych mieszkañców Szydłowca, którzy wraz z rodzicami licznie przybyli do szydłowieckiego zamku aby wspólnie spędziæ ten czas. Piknik rozpoczęły Otwarte Zawody w Wędkarstwie Spławikowym dla dzieci…

Dziady II 2015

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek oraz Grupa Teatralna „ZAMCZYSKO”zapraszają na spektaklu opartego na dramacie romantycznym „DZIADY” część II Adama Mickiewicza. Premiera odbędzie się 23 czerwca 2015 roku w Sali Kameralnej szydłowieckiego zamku o godzinie 18, 30. „Dziady” to cykl utworów zróżnicowanych tematycznie, które łączy ze sobą właściwie tylko wspólny tytuł. Część I, która…

TO NASZE ¯YCIE

Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szyd³owca zapraszaj± w ¶rodê 29 kwietnia br. o godz. 18.00 do sali kameralnej Zamku na promocjê ksi±¿ki pt.„TO NASZE ¯YCIE”…WSPOMNIENIA MIESZKAÑCÓW SZYD£OWCA I OKOLIC”   W 2012 r Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szyd³owca wspólnie z Szyd³owieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek og³osi³y…

NARODOWE CZYTANIE

       Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury najwiêkszych polskich dzie³ literackich. Czytanie zosta³o nazwane „narodowym”, aby podkre¶liæ jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsiêwziêcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebê dba³o¶ci o polszczyznê oraz wzmocnienie poczucia wspólnej to¿samo¶ci.             W minion±…