Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

chór miasta szydłowca

Chór Miasta Szydłowca „GAUDIUM CANTI” działa od  1999 roku przy Szydłowieckim Centrum Kultury  – Zamek. Inicjatorem, kierownikiem artystycznym oraz autorem licznych aranżacji utworów wykonywanych przez Chór jest pani Danuta Klepaczewska. Grupa składa się  z trzydziestu osób reprezentujących różne zawody  i środowiska. Czterogłosowy zespół gromadzi na cotygodniowych próbach radość wspólnego śpiewania – stąd też i jego nazwa.

Chór ma na swoim koncie realizację ok. 100 koncertów na terenie kraju, a także udział w przeglądach, konkursach i spotkaniach chóralnych gdzie zdobywał liczne  nagrody i wyróżnienia. 

W repertuarze „GAUDIUM CANTI” znajdują się pieśni maryjne, psalmy M.Gomółki, pieśni z oratoriów, piosenki ludowe i popularne, kolędy, pieśni wielkanocne oraz patriotyczno – religijne. Na swoim koncie mają również wydanie płyty pt. „RADOŚĆ ŚPIEWANIA”, podsumowującej dziesięcioletnią działalność zespołu.

Soliści Chóru to : Barbara Gadowska, Maria Jost-Prześlakowska, Magdalena Sobieraj, Barbara Wiernicka, Żaneta Sasin,  Andrzej Czapnik .

Chór  oferuje oprawę muzyczną na wszelkie imprezy i uroczystości okolicznościowe: śluby, pogrzeby,  imprezy firmowe,  koncerty, gale, jubileusze, dni miast, dni gmin, dni powiatu, imprezy promocyjne, uroczyste otwarcia, targi, konferencje, kongresy, uroczystości kościelne itp. 

Od samego początku opiekunem muzycznym i dyrygentem chóru jest Danuta Klepaczewska, a jego prezesem i instruktorem organizacyjnym w jednej osobie Marzanna Olszewska. 

 

Zajęcia chóru odbywają się w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek:

wtorek w godz. 18.00 – 20.00

czwartek w godz. 18.00 – 20.00

 

 

WAŻNIEJSZE KONCERTY I OSIĄGNIĘCIA CHÓRU :

 Msza św. w szydłowieckiej farze transmitowana przez TV Polonia.

Udział w Dniach Papieskich oraz zjeździe Wspólnoty Rodzin Katolickichw Pabianicach.

Koncert w kościele pw. św. Łukasza w Radomiu w cyklu charytatywnych spotkań pod hasłem „Wyśpiewajmy wakacje”.

Msza św. z okazji 25-lecia kapłaństwa JM Rektora WSD w Radomiu ks. dr Wacława Depo.

Udział w uroczystości nadania dyplomów „Piękniejsza Polska” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego – laureatami zostali dyrygent Danuta Klepaczewska i chórzysta Cezary Słoń.

Udział W Europejskich Spotkaniach Chóralnych.

Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

XII Cecyliańskie Dni Muzyki Sakralnej w Radomiu.

II Zjazd Kresowian i Sybiraków w Skarżysku Kamiennej.

Uroczystości Ingresu Biskupiego ks. Wacława Depo.

Udział w uroczystościach związanych z ósma rocznicą wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.

Przysuskie Spotkania Chórów „Z wizyta u Kolberga” w Przysusze.

Szydłowieckie Spotkania Chóralne w Szydłowcu.

 
Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296