Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti” powstał w 1999r. przy Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek. Aktualnie jest to 3-głosowy kameralny zespół skupiający ok. 20 pań, których łączy chęć wspólnego spędzania czasu z muzyką. Repertuar chóru obejmuje: muzykę sakralną, tradycyjne kolędy i pastorałki, pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron świata, pieśni narodowe, pieśni ludowe, muzykę współczesną oraz utwory popularne i poetyckie. Dyrygentem, kierownikiem artystycznym oraz autorem wielu aranżacji jest Danuta Klepaczewska, zaś prezesem – Marzanna Olszewska.

Ważniejsze koncerty chóru „Gaudium Canti” to m.in.:

  • Msza św. w szydłowieckiej farze transmitowana przez TVP Polonia,
  • Udział w Dniach Papieskich oraz zjeździe Wspólnoty Rodzin Katolickich w Pabianicach,
  • Msza św. z okazji 25-lecia kapłaństwa JM Rektora WSD w Radomiu,
  • Udział w uroczystości nadania dyplomów „Piękniejsza Polska” pod honorowym patronatem prezydenta RP,
  • Udział w Europejskich Spotkaniach Chóralnych,
  • Udział w uroczystości Ingresu Biskupiego ks. Wacława Depo,
  • Udział w uroczystościach związanych z rocznicą wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w diecezji zamojsko-lubaczowskiej,
  • Koncerty w Wilnie: Ostrej Bramie, w parafii polskiej „Wilenka”.

Chór „Gaudium Canti” uczestniczy również w cyklicznych spotkaniach i przeglądach chóralnych, m. in.: w Szydłowcu, Przysusze, Radomsku, Busku Zdroju, Skarżysku i Zwoleniu. Na co dzień uświetnia uroczystości lokalne: kościelne, patriotyczne i imprezy organizowane przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

Próby chóru odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki o godz. 19:00 w sali kameralnej na parterze. Zainteresowanych informujemy, że przez cały czas prowadzony jest nabór do chóru.