Strona obecnie jest w trakcie modernizacji.

Za niedogodności przepraszamy

 

                                                                                     Legendarny Zespó³ “DES MOINES” powsta³ w 1990 r. w Warszawie.Graj± muzykê ³±cz±c± w sobie elementy rocka, reggae i hiphopu, czasem pobrzmiewaj±c± równie¿ po³±czeniem jamajskiego pulsu z polskim folkiem. Rockowe brzmienie zespo³u plus teksty o mi³o¶ci to mieszanka, która z pewno¶ci± trafi do ka¿dego. Do zalet zespo³u mo¿na zaliczyæ nie tylko ¶wietn± muzykê ale tak¿e oryginalne sposoby nawi±zywania kontaktu z publiczno¶ci±.
W swoim dorobku artystycznym maj± kilka p³yt. Utwory z ostatniej zatytu³owanej “MAHIJO” bêdzie mo¿na us³yszeæ na koncercie w Szyd³owcu podczas “WIANKÓW’ 2008

Sk³ad zespo³u :
* Wojtek Orszulak: gitara akustyczna, ¶piew;
* Micha³ Piastowicz: gitara, ¶piew;
* Maciek Szczyciñski: bas akustyczny, ¶piew;
* S³awek Kazulak: perkusja;
* Fabian W³odarek: klawisze, akordeon;
* Robert Siwak: instrumenty perkusyjne.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nadchodzące Wydarzenia
Lip
21
sob
10:00 pm Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Lip 21@10:00 pm
Zamkowe Kino Letnie - Boska Florence @ Sowińskiego 2
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na kolejną edycję ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO. Tegoroczną działalność plenerowego kina zaczynamy od projekcji filmu pt. „BOSKA FLORENCE” – amerykańskiej komedii biograficznej z 2016 roku w reżyserii Stephena Frearsa. Reżyser[...]
ARCHWIUM