Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

obsada:

MA£GORZATA KULIÑSKA , SYLWIA MASZEWSKA

WIES£AW BEDNAREK , ANDRZEJ JURKIEWICZ, KRZYSZTOF MARCINIAK ANDRZEJ NIEMIEROWICZ , KAZIMIERZ KOWALSKI

ORKIESTRA pod dyrekcj± KAZIMIERZA WIENCKA

s³owo wstêpnered. EUGENIUSZ RATAJCZYK I Program Polskiego Radia

kierownictwo muzyczneKAZIMIERZ WIENCEK ,

re¿yseriaKAZIMIERZ KOWALSKI

wiat³oJERZY STACHOWIAK

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296