obsada:

MA£GORZATA KULIÑSKA , SYLWIA MASZEWSKA

WIES£AW BEDNAREK , ANDRZEJ JURKIEWICZ, KRZYSZTOF MARCINIAK ANDRZEJ NIEMIEROWICZ , KAZIMIERZ KOWALSKI

ORKIESTRA pod dyrekcj± KAZIMIERZA WIENCKA

s³owo wstêpnered. EUGENIUSZ RATAJCZYK I Program Polskiego Radia

kierownictwo muzyczneKAZIMIERZ WIENCEK ,

re¿yseriaKAZIMIERZ KOWALSKI

wiat³oJERZY STACHOWIAK

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •