_________________________________________________________________________________
 

 CYKLICZNE DZIA£ANIA
REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-MULTIMEDIALNEGO 

planowane na 2016 rok  
,_________________________________________________________________________________
 
13 stycznia 2015 godz. 15.30 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne  

 

 
 
 20 stycznia o godz. 16:00
 
 
 
 
27.01.2016r. godz. 15.30 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

 
Ferie Zimowe 2016

Ferie Bez Komputera 
Regionalne Centrum Bibliotecznym

2 luty godz.15.00, RCBM, ul. Kolejowa 9b
FERIE bez komputera – „LEPIMY BA£WANA” z Szyd³owieckimi Pasjonatkami
Zajêcia plastyczne dla dzieci od lat 7

3 luty, godz. 11.00, RCBM, ul. Kolejowa 9b
– zajêcia logiczne dla dzieci od lat 6 – zagadki, rebusy, krzy¿ówki i puzzle

5 luty godz.11.00, RCBM, ul. Kolejowa 9b
FERIE bez komputera – „ZABAWY NASZYCH RODZICÓW”
gry i zabawy retro / m.in. pañstwa – miasta, okrêty, szubienica i inne /

9 luty, godz.15.00, RCBM, ul. Kolejowa 9b
FERIE bez komputera –  „DLA KA¯DEGO SERDUSZKO”
walentynkowe warsztaty pasjonatkowe dla dzieci od lat 7

 

12 luty godz.11.00, RCBM, ul. Kolejowa 9b
FERIE bez komputera –  „CZYTAM I WIEM”
zabawy manualne z wykorzystaniem plasteliny, modeliny i masy solnej.

24 luty 2016r. godz. 15.30 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

  Poczytajki w roli lektorów Magdalena Praczka i S³awomir Proczka

9 marca 2015 godz. 15.30 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

Wielkanoc
Zabawa Edukacyjna

23 marca 2015 godz. 15.30 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

Rytmika
w Bibliotecznej Akademii Malucha

Serdecznie zapraszamy maluchy na zajêcia rytmiczne z Pani± Danut±
Klepaczewsk±. Spotkanie odbêdzie siê 23 marca, o godz. 16:00 w Regionalnym
Centrum Biblioteczno-Multimedialnym. Dzieci przynosz± obuwie zamienne.
 

 
30 marca 2015 godz. 15.30 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

Rytmika
w Bibliotecznej Akademii Malucha6 kwietnia Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimediale

Ogólnopolska akcja pt. „Czytam w podró¿y Herberta”


12 maja,godz.15.10 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

Wycieczka do piekarni Gryzy

25 maja /¶roda/, godz 16.00 Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym

Rytmika

29 maja – 5 czerwca Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym
Czytanie Uskrzydla

4 czerwca /sobota/, godz 18.00 Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym

Noc w Bibliotece 2016

lipiec – sierpieñ 2016r. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne


Wakacje z Regionalnym Centrum Biblioteczno – Multimedialnym

 
7 lipca 2016 r. 

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

15 lipca 2016 r. 

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

Gra miejska
„Tajemnica Zielonej Pieczêci”

3 wrze¶nia / godz. 10:00/ Regionalne Centrum Biblioteczno-MultimedialneNARODOWE CZYTANIE 
Henryk Sienkiewicz „QUO VADIS” 
POD HONOROWYM PATRONATEM PARY PREZYDENCKIEJ

5 Pa¼dziernika 2016 r.

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne


 
19 Pa¼dziernika 2016 r. godz. 16.00 – 

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne
RYTMIKA


7 Listopada 2016 

r.

 godz.16.00  

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

 

Cztery Pory Roku – zajêcia edukacyjne
 

 
 

23 Listopada 2016 r.

 godz.15.40  

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne 
POCZYTAJKI – w roli lektora Dorota Gil


7 grudnia 2016 r.

 godz.15.40 

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

 

 


8 grudzieñ w godz. 16:00 – 17:30 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

 


15 grudzieñ w godz. 16:00 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

„Historyjki i sztuczki”

 
 21 grudzieñ w godz. 16:00 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne
 
 
RYTMIKA 
 

 22 grudzieñ w godz. 16:00 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne
 
 

„Historyjki i sztuczki 3”  
 

 29 grudzieñ w godz. 16:00 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne
   
 
„Historyjki i Sztuczki 4”
 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •