5 stycznia w godz. 16:00 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne
 

 

 

 

 

 

 

11 stycznia w godz. 16:00 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

Zimowa Spi¿arnia – zajêcia edukacyjne

 

 
 

 

 

 

12 stycznia w godz. 16:00 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne


Historyjki i Sztuczki 5

 

 

 25 stycznia w godz. 15:40 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

Tym razem naszym go¶ciem bêdzie Karolina Banaszczyk – stomatolog 

 26 stycznia w godz. 16:00 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

 

 

8 lutego w godz. 15:40 Regionalne Centrum Biblioteczno-MultimedialneCzy znasz te Zawody?

 

13 – 24 lutego Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne
 
Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

 

 
15 lutego w godz. 16:00
 
 

 

 Historyjki i Sztuczki 7
22 marca, godz. 15.40  

 

 

 

 

 

 

 5 kwietnia o godz. 15.40

 

 

 

 

 

 

 

<img „=”” width=”140″ height=”180″ style=”-webkit-user-select: none;” src=”http://sckzamek.pl/wp-content/uploads/2017/01/2017bamwielkanoc.jpg”/>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 kwietnia o godz. 15.40

 

 

 

 

 

 

 

 

<img „=”” width=”140″ height=”180″ style=”-webkit-user-select: none;” src=”http://sckzamek.pl/wp-content/uploads/2017/01/2017rytmika.jpg”/>

 

 

 

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •