DZIEŃ KULTURY  ŻYDOWSKIEJ „MAZEL TOW”

– organizowany rok rocznie od 2006 roku. W programie: Konkurs Poezji i Pieśni Żydowskiej „Mazel Tow”, spektakle teatralne, widowiska plenerowe, koncerty zespołów klezmerskich, wystawy, kuchnia żydowska.

 

 

 

 

ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE „O LAUR ZŁOTEGO GARGULCA”

– OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH. Spotkania teatralne realizowane od 1992 roku w 2 kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej. Jurorami spotkań są aktorzy, reżyserzy teatralni, którzy prowadzą też warsztaty dla uczestników. Spotkaniom towarzyszą wystawy, nocne spektakle konkursowe i spektakle Gości na dziedzińcu zamkowym. Spotkania organizowane są w drugiej połowie maja każdego roku i trwają 2 dni.

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH IM. JANA DERLETY.

Organizowany od 1983 roku. Przegląd odbywa się rok rocznie w drugą niedzielę czerwca. Realizowany jest 3 kategoriach: zespołów folklorystycznych, kapel ludowych stylizowanych i zespołów folkowych.

 

 

 

„WIANKI”

Impreza plenerowa związana z obrzędem nocy sobótkowej organizowana na wyspie zamkowej. W programie: widowisko teatralne, koncert, pokazy fajerwerków. Impreza cykliczna odbywająca się w Szydłowcu od ponad 20 lat w okolicach 23 czerwca.

 

 

SZYDŁOWIECKI PLENER MALARSKI ARTYSTÓW MAZOWSZA im. Władysława Aleksandra Maleckiego

Organizowany od 2005 roku. Uczestniczą w nim artyści z różnych środowisk twórczych Mazowsza i całego kraju. Rok rocznie w 10-dniowym plenerze malarskim organizowanym w sierpniu, uczestniczy ok. 20 artystów. Na wystawie poplenerowej otwieranej uroczystym wernisażem w Galerii Kaplica Zamkowa, prezentowanych jest ponad 100 prac. Część z nich pozostaje w szydłowieckim zamku tworząc Galerię „Szydłowiec”.

 

SZYDŁOWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE im. Zofii Stachowskiej

Prezentacja dorobku artystycznego chórów amatorskich działających w ośrodkach kultury, stowarzyszeniach, parafiach. Prezentacja towarzystw śpiewaczych. Organizowane od 2007 roku we wrześniu.