20- 21wrze¶nia 2008

 

Europejskie Dni Dziedzictwa w Szyd³owcu
„Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”.

20 wrze¶nia (sobota) – Zamek w Szyd³owcu

Otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa w Szyd³owcu

godz.17.00 Promocja ksi±¿ki „Przewodnik po zabytkach  Szyd³owca” wydanej dziêki pomocy finansowej Samorz±du Województwa Mazowieckiego.
Prezentacja programu „Moja Ma³a Ojczyzna” przygoto-wanego przez uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Szyd³owcu w ramach konkursu „Wêdrówki regionalne po Ziemi Szyd³owieckiej
godz.17.30
Prezentacje multimedialne pt. „Moja Ma³a Ojczyzna” – sala kinowa
godz.18.10 Otwarcie wystawy pt. „Moja Ma³a Ojczyzna” – prezentacje prac konkursowych „Wêdrówki regionalne po Ziemi Szyd³owieckiej” – biblioteka

21 wrze¶nia (niedziela) – Dziedziniec Zamkowy

godz. 17.00    Koncert zespo³u:
– Zespó³ muzyki szkocko-irlandzkiej „Beltaine”

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •