Czterodniowe zajêcia warsztatowe, na których uczestnicy naucz± siê podstaw najbardziej znanych i lubianych tañców takich jak walc, samba, rumba. Zajêcia poprowadzi Monika Seweryn – instr. tañca. Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny.
Skip to content