Ferie w ¦wietlicy wiejskiej w Sadku.

W ¦wietlicy w Sadku podczas ferii bardzo dużo się działo. W pierwszy dzieñ zostały przeprowadzone zajęcia plastyczne, podczas których odbył się konkurs pt.: „Pani Zima”. Następnie rozpoczęły się warsztaty muzyczne, które poprowadziła młoda wokalistka z Sadku Klaudia Dróżdż. Podczas tych zajęć prowadząca również przygotowała konkurs karaoke.

W kolejnych dniach w ¦wietlicy rozpoczął się projekt „Zdrowe i odlotowe ferie zimowe- ferie zimowe z Klubem sportowym Progres Sadek”. Projekt ten został zrealizowany dzięki dotacji, którą otrzymał Klub z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu. W pierwszy dzieñ projektu odbyły się zajęcia kulinarne. Dzieci własnoręcznie przygotowywały zdowe desery. Ogromną atrakcją dla wszystkich okazał się cymbergaj, który wzbudził wiele emocji wśród najmłodszych. Drugi dzieñ projektu polegał na nauce gry w air hockeya.

Na zakoñczenie ferii, a tym samym projektu odbył się turniej w airhockeya. I miejce wśród dziewcząt zbobyła Wiktoria Kamienik, II Daria Stefañska, III Maja Jaworska. Wśród chłopców I Dawid Sadza, II Piotrek Pacałowski, III Patryk Sochacki. W konkursie plastycznym wyróżnieni zostali: Bartosz Sroka, Natalia Gos
i Emilia Sochacka. W konkursie karaoke zwyciężyła Gabrysia Lisak, II Kamila Sadza, III Daria Stefañska. Wszystkim gratulujemy!Prócz zwyciązców wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali nagrody.

 

 


Skip to content