W zawodach udzia³ brali uczniowie rocznika 2001 i m³odsi.
Klasyfikacja koñcowa przedstawia siê nastêpuj±co:
I miejsce – PSP 1 Szyd³owiec
II miejsce – PSP 2 Szyd³owiec
III miejsce – PSP Majdów
Z góry dziêkujê:
Kierownik Wydzia³u Sportu i Turystyki
Marek Zdziech
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność