Muzyczne po¿egnanie lata

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na koncert pt. „I¦Æ W STRONÊ S£OÑCA” – muzyczne po¿egnanie lata z udzia³em zespo³u SYNKOPY oraz par tanecznych z Klubu Tañca Towarzyskiego ZAMEK.

W programie koncertu us³yszeæ bêdzie mo¿na znane „s³oneczne” piosenki z repertuaru polskich gwiazd estrady lat 70 i 80, nie zabraknie równie¿ wspó³czesnych przebojów. Ca³o¶æ okraszona zostanie pokazami tanecznymi par zaawansowanych KTT Zamek. Dla chc±cych troszkê po¶piewaæ z artystami wy¶wietlane bêd± teksty piosenek. Opracowanie muzyczne koncertu – Marian Gronek, choreografia – Monika Seweryn.

Zapraszamy – sobota 23 wrze¶nia 2017 r., godz. 18.00, Zamek – sala kameralna, parter.

 

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Wydarzenia
 1. ✽ ✿ Wianki 2018 ✿ ✽

  Czerwiec 22 @ 8:00 pm - 10:00 pm
 2. Cudze chwalicie, swego nie znacie…

  Czerwiec 24 @ 3:00 am - 4:30 pm
Mały Książę
ARCHWIUM