23 lipca br. w hali sportowej przy ZS im. Jana Paw³a II, ul. Wschodnia 57, od godz.15.00. odbêdzie siê

II Letnie Grand Prix w Tenisie Sto³owym.

Turniej rozegrany zostanie w dwóch kategoriach:

open kobiet, open mê¿czyzn

i skierowany jest do mieszkañców miasta i gminy Szyd³owiec.

Szczegó³owe informacje i zapisy w dniu
turnieju od godz. 14.30., lub telefonicznie. INFORMACJE tel. 661 153 107.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność