Strona obecnie jest w trakcie modernizacji.

Za niedogodności przepraszamy

10 wrze¶nia br w Szyd³owcu zakoñczy³ siê II Plener Malarski Artystów Mazowsza
im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego
.
W plenerze udzia³ wziê³o 16 artystów plastyków m.in.  z Warszawy, Krakowa, Radomia, I³¿y, Szyd³owca. Do tegorocznej edycji pleneru Organizatorzy zaprosili równie¿ artystów z W³och oraz Chorwacji.
Uczestnicy pleneru spêdzili w Szyd³owcu 10 dni, w trakcie których malowali urokliwe zak±tki miasta i okolic.
Organizatorem pleneru jest Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.

Wszystkie prace, które powsta³y w czasie pleneru mo¿na obejrzeæ na wystawie poplenerowej. Program Operacyjny Rozwój Inicjatyw LokalnychPlener zrealizowany z ¶rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych oraz przy wsparciu finansowym Samorz±du Województwa Mazowieckiego.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nadchodzące Wydarzenia
Lip
21
sob
10:00 pm Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Lip 21@10:00 pm
Zamkowe Kino Letnie - Boska Florence @ Sowińskiego 2
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na kolejną edycję ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO. Tegoroczną działalność plenerowego kina zaczynamy od projekcji filmu pt. „BOSKA FLORENCE” – amerykańskiej komedii biograficznej z 2016 roku w reżyserii Stephena Frearsa. Reżyser[...]
ARCHWIUM