II SZYD£OWIECKA  GALA TANECZNA
– Prezentacja Zespo³ów Tanecznych Mazowsza

3 grudnia 2006, /niedziela/, godz. 17.00,
Hala sportowa Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu

W Gali wyst±pili :
– Formacja Tañca hip – hop oraz pary taneczne z radomskiej szko³y tañca "Rockstep"
– Formacja taneczna "No rules" oraz  pary taneczne Klubu Tañca Towarzyskiego "Promenada"  Miejskiego O¶rodka Kultury w Opatowie,
– Formacja tañca brack dance "Elektro Fusion" oraz pary taneczne Klubu Tañca Towarzyskiego Miejskiego Centrum Kultury w P³oñsku,
– Formacja tañca nowoczesnego "Czwórki"   Gminnego O¶rodka Kultury w Chlewiskach,
– Pary boogie woogie Klubu Tañca "Kick" z Miejskiego O¶rodka Kultury w Pionkach,
– Pary Taneczne z Klubu Tañca Towarzyskiego "zamek" oraz Zespó³ Tañca "Szyd³owiec"  Szyd³owieckiego Centrum Kultury

MISTRZOWIE  GALI :

BEATA I MACIEJ FELZENOWSCY – aktualni mistrzowie polski par zawodowych w tañcach standardowych
MONIKA I TOMASZ GIERMUDOWIE – aktualni wicemistrzowie polski par zawodowych w tañcach latynoamerykañskich. 

Gala realizowana przy wsparciu finansowym Samorz±du Województwa Mazowieckiego

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •