Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
zaprasza 3 wrze¶nia (niedziela) do O¶rodka Sportu i Rekreacji – Zalew na

JAJECZNY  FESTYN  RODZINNY    

III MISTRZOSTWA SZYD£OWCA RZUCIE JAJEM NA ODLEG£O¦Æ


G³ówna Nagroda – BECZKA PIWA

( zapisy do udzia³u w mistrzostwach odbêd± siê w dniu imprezy,
w godz. 16.30 – 17.30 w biurze OsiR.)

W trakcie imprezy zagraj± : zespó³ DENIVERSE oraz DJ ROTEIRO.

Pocz±tek imprezy – godz. 17.00

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296