Gaudium Canti powstał w 1999 r. przy Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek. Aktualnie jest to 3-głosowy kameralny zespół skupiający ok. 20 pań, których łączy chęć wspólnego spędzania czasu z muzyką. Repertuar chóru obejmuje: muzykę sakralną, tradycyjne kolędy i pastorałki, pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron świata, pieśni narodowe, pieśni ludowe, muzykę współczesną oraz utwory popularne i poetyckie. Chór „Gaudium Canti” uczestniczy również w cyklicznych spotkaniach i przeglądach chóralnych, m. in.: w Szydłowcu, Przysusze, Radomsku, Busku Zdroju, Skarżysku i Zwoleniu. Na co dzień uświetnia uroczystości lokalne: kościelne, patriotyczne i imprezy organizowane przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. Dyrygentem, kierownikiem artystycznym oraz autorem wielu aranżacji jest Danuta Klepaczewska, zaś prezesem – Marzanna Olszewska.

Ważniejsze koncerty chóru „Gaudium Canti” to m.in.:

– Msza św. w szydłowieckiej farze transmitowana przez TVP Polonia,

– Udział w Dniach Papieskich oraz zjeździe Wspólnoty Rodzin Katolickich w Pabianicach,

– Msza św. z okazji 25-lecia kapłaństwa JM Rektora WSD w Radomiu,

– Udział w uroczystości nadania dyplomów „Piękniejsza Polska” pod honorowym patronatem prezydenta RP,

– Udział w Europejskich Spotkaniach Chóralnych,

– Udział w uroczystości Ingresu Biskupiego ks. Wacława Depo,

– Udział w uroczystościach związanych z rocznicą wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w diecezji zamojsko-lubaczowskiej,

– Koncerty w Wilnie: Ostrej Bramie, w parafii polskiej „Wilenka”.

Próby chóru w roku sezonie art. 2019/2020:

p r z e r w a   w a k a c y j n a

/sala kameralna /parter/

Zainteresowanych informujemy, że nabór do chóru prowadzony jest przez cały rok.