W minioną niedzielę, w Kościele pw. św. Zygmunta odbyŁ się wyjątkowy koncert pt. „ON PIEŚŃ M¡ NA DĘBOWYM KOWADLE WYKOWAŁ” poświęcony naszemu wielkiemu rodakowi św. Janowi Pawłowi II.

Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili „Chór Miasta SzydŁowca GAUDIUM CANTI oraz mŁodzi aktorzy z Teatru Poezji i Muzyki U RADZIWIŁŁA.
Program koncertu zŁożony byŁ z wierszy Karola WojtyŁy, do których muzykę napisali najwięksi polscy kompozytorzy, m.in. StanisŁaw Sojka, Igor Jaszczuk czy też Zbigniew Książek.
Większość utworów zostaŁa przygotowana przez szydŁowieckich chórzystów specjalnie na ten dzieñ. Wśród premierowych wykonañ mogliśmy usŁyszeć „Bo jesteś samą ciszą „ – przejmująco zaśpiewany przez Barbarę Gadowską czy też „Ojciec świata” w opracowaniu na chór. Nie zabrakŁo też utworów już wcześniej prezentowanych i lubianych przez publiczność „Dusza artysty”, „Omnia nuda et aperta” i „Magnificat” . Partie solowe w trakcie koncertu wykonali : Dominika Orman, Magdalena Sobieraj, Barbara Wiernicka, Maria Jost – Prześlakowska,Barbara Gadowska, Olga Czarnota, Andrzej Czapnik, Adrian Dąbek i MichaŁ Tyka, na skrzypcach towarzyszyŁa chórowi Zuzanna Gadowska.
Rolę konferansjerów , a wŁaściwie przewodników podczas koncertu peŁnili recytatorzy
z Teatru Poezji i Muzyki „U RadziwiŁla” Kajetan Górlicki oraz Mateusz JodŁa, którzy prezentując wiersze K. WojtyŁy wprowadzali publiczność w klimat kolejnych pieśni.
PomysŁ koncertu, opracowanie utworów oraz akompaniament – Danuta Klepaczewska. Wybór wierszy i przygotowanie recytatorów – SŁawa Lorenc Hanusz.
SzydŁowieckie Centrum Kultury i Sportu serdecznie dziękuje Ks. Dziekanowi Adamowi Radzimirskiemu za życzliwość oraz umożliwienie realizacji koncertu w szydŁowieckiej farze.

 

Skip to content