SZYDŁOWIECKIE CENTRUM KULTURY – ZAMEK
ul. Józefa Longina Sowińskiego 2 26-500 Szydłowiec
tel/fax: (048)6171029 ; 6170296                                                                                                      sekretariat@sckzamek.pl                                                                            

DYREKTOR SCK – ZAMEK – Małgorzata Bernatek
e-mail: m.bernatek@sckzamek.pl

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY, Główny Księgowy – Anna Sochacka
e-mail: ksiegowosc@sckzamek.pl , tel. wew. 103,104

WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA, Kierownik – Agnieszka Sobutka-Klepaczewska
e-mail: a.klepaczewska@sckzamek.pl , tel. wew. 106

WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I OBSŁUGI – Kierownik p.o.–Piotr Górlicki
e-mail: p.gorlicki@sckzamek.pl , tel. wew. 105

AKUSTYK – Paweł Sasal
e-mail: p.sasal@sckzamek.pl , tel. wew. 108

SEKRETARIAT – Monika Olesińska
e-mail:sekretariat@sckzamek.pl

REGIONALNE CENTRUM BIBLIOTECZNO-MULTIMEDIALNE
ul. Kolejowa , 26-500 Szydłowiec ,
tel. 48 326 23 13
e-mail: biblioteka@sckzamek.pl

Kierownik RCB-M – Monika Pawłowska-Szymkiewicz

MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA
ul. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec
tel. 48 326-20-54
e-mail: info.turystyczna@sckzamek.pl

ŚWIETLICA WIEJSKA W SADKU
Sadek 170
26-500 Szydłowiec