w kategoriach : OPEN kobiet i OPEN mê¿czyzn

Szczegó³owe informacje i zapisy – tel. 661 153 107
oraz w dniu turnieju od godz. 14.oo
Turniej przeznaczony jest dla mieszkañców miasta i Gminy Szyd³owiec.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność