13 listopada 2008 /czwartek/, godz. 18.00, sala kominkowa

Koncert zespo³u

MARII POMIANOWSKIEJ
pt. “CHOPIN NA LUDOWO”

Organizatorzy koncertu :
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szyd³owcu
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

Koncert realizowany przy wsparciu finansowym Samorz±du Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrza Miasta Szyd³owca.

Program koncertu:
Anonim XVI w.                                    Chorea Polonica
Fryderyk Chopin i melodie ludowe:        Kujawiaki i Mazurek op. 24 nr 1
melodie ludowe:                                   Hej, ¶wiêty Jónie
                                                          Polka rzeszowska
                                                          Mazurek z Kujaw
                                                          Stoi lipeñka
F. Chopin:                                           Mazurek Op. 56 nr 2
                                                          Mazurek Op. 68 nr 2
melodie ludowe                                    Oberek transowy
                                                          Nabo¿na i ¦wiêta ¿ona
F. Chopin                                             Mazurek Op. 33 nr 2
                                                          Wiosna
melodia ludowa                                    Oberek

 
Opowie¶ci o muzyce, dawnych instrumentach i tañcach polskich: Marek Kasprzyk
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •