26 maja 1910 roku rajcowie miasta Szydłowca : Feliks Krzemiński, Wojciech Krzemiński, Wincenty Skrzyński, Jan Ziółkowski, Franciszek Wcisło, Edmund Engeman i Józef Szeloch uzyskali zgodę gubernatora carskiego na założenie orkiestry przy ochotniczej straży ogniowej w Szydłowcu. 1 sierpnia 1910 roku, zarząd straży z prezesem Engemanem zakupił 18 instrumentów dętych. Takie były początki działalności Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu. Pierwszym kapelmistrzem Orkiestry był Wincenty Skrzyński, gospodarzem – Jan Ziółkowski, pomocnikiem kapelmistrza – Franciszek Wcisło. Orkiestra koncertowała na uroczystościach kościelnych, państwowych i strażackich.

Wybuch II wojny światowej w 1939 roku przerwał działalność Orkiestry. Instrumenty muzyczne przetrwały okres wojny ukryte w domach strażaków i pracowników Garbarni. Po zakończeniu wojny, w latach 1945-1946 Orkiestra Dęta w Szydłowcu wznowiła swoją działalność dzięki pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu i szydłowieckiej Garbarni. Gospodarzem Orkiestry została Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu a kapelmistrzem przedwojenny mieszkaniec Lwowa Józef Czyż. W 1947 roku, Orkiestra Dęta z Szydłowca uczestniczyła w pielgrzymce na Jasną Górę w Częstochowie. Od 1948 do 1954 roku, Orkiestra występowała sporadycznie, bez kapelmistrza.

W latach 1954 – 1968, funkcję kapelmistrza Orkiestry pełnił Stefan Kucfir a gospodarzem Orkiestry był Zygmunt Jarzyński. Nadzór nad Orkiestrą sprawował Wydział Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu. Uczniami kapelmistrza Kucfira byli między innymi: Henryk Kapturski, Jan Szymkiewicz, Władysław Ząbkiewicz, Władysław Herka, Stanisław Herka. Jerzy Turek, Jerzy Materek, Stanisław Kaczmarczyk, Marian Kucfir, Zygmunt Michalczyk, Leon Jarzyński, Edward Zyzman, Marian Kurzępa, Władysław Prokop, Ryszard Kapturski. W utrzymaniu i funkcjonowaniu Orkiestry pomagał “Podkowiak” w Szydłowcu. Od 1969 roku Orkiestrę przejęły Zakłady Elektroniczne “Warel” w Szydłowcu, po zmianie nazwy “Profel”. Gospodarzem Orkiestry był Jerzy Materek a opiekunem z ramienia zakładu Władysław Prokop. W tamtym okresie Orkiestra została umundurowana. Zakupiono nowe instrumenty muzyczne i wyremontowano instrumenty dotychczas użytkowane przez Orkiestrę . Członkowie Orkiestry otrzymywali też po raz pierwszy stałe diety.

Od 1969 roku funkcję kapelmistrza Orkiestry pełnili: Marian Łęczyński z Szydłowca, Józef Wojton, Antoni Brzuszczyński, Jan Sojka, Marek Bereza, Władysław Ząbkiewicz a od 1975 roku Henryk Kapturski.

Z powodu trudności finansowych, w 1988 roku Zakłady Elektroniczne “Profel” przekazały instrumenty muzyczne Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Straż, w 1990 roku, przekazała je burmistrzowi Szydłowca. W 1992 roku Orkiestra otrzymała, z inicjatywy ówczesnego burmistrza Włodzimierza Kurzępy, nowe umundurowanie. W 1996 roku zakupione zostały, dzięki pomocy Rady Miejskiej w Szydłowcu, nowe instrumenty dla szydłowieckiej Orkiestry. Od 1997 roku Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu funkcjonuje w strukturze Szydłowieckiego Ośrodka Kultury, po zmianie nazwy instytucji w 2004 roku – w strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek. Działalność Orkiestry finansowana jest głównie z dotacji Rady Miejskiej w Szydłowcu. Bieżącą działalność Orkiestry wspierają też lokalni przedsiębiorcy. W 2005 roku, staraniem burmistrza Szydłowca – Andrzeja Jarzyńskiego, Orkiestra otrzymała nowe umundurowanie.

Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu liczy obecnie 27 członków. Kapelmistrzem Orkiestry jest Henryk Kapturski, gospodarzem Orkiestry od 1992 roku jest Władysław Herka, bibliotekarzem – Marian Nowak. Z Orkiestrą występują trzy tambormajorki: Ewelina Gromek, Dorota Twardzik i Wioletta Minda. Wokalistką Orkiestry jest Karolina Pietras. Z Orkiestrą śpiewały także: Elżbieta Gil i Dorota Skałbania. Od 2004 roku, Orkiestrze towarzyszy grupa taneczna dziewcząt pracująca pod kierownictwem Doroty Twardzik i Karoliny Pietras.

Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu obsługuje ważne uroczystości państwowe i kościelne. Koncertuje na festynach, imprezach kulturalnych, uczestniczy w przeglądach , konkursach reprezentując Szydłowiec. Jest laureatem przeglądu orkiestr województwa radomskiego oraz województwa mazowieckiego. Dużym sukcesem Orkiestry był udział w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr w Siemiatyczach w 1994 roku. Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu reprezentowała na tym przeglądzie województwo radomskie zajmując drugie miejsce. W 1997 roku Orkiestra uczestniczyła w niezwykłym koncercie, który odbył się w Warszawie na Placu Piłsudskiego, podczas którego ustanowiony został Rekord Guinnessa na największą orkiestrę strażacką. W latach 1995 i 1997 , Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu została wyróżniona nagrodami Ministra Kultury i Sztuki. Wielkim wydarzeniem dla Orkiestry było uczestniczenie w Jubileuszowym Koncercie “ Strażacy Ojcu świętemu w darze”, który odbył się w 2000 roku na wadowickim rynku z okazji 80-tej rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II. Również w 2000 roku Orkiestra zaproszona została do udziału w dużym koncercie orkiestr dętych na placu przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. 20 września 2000 roku, Orkiestra po raz pierwszy obsługiwała mszę św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie. Od 2000 roku, rok – rocznie, we wrześniu , Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu zapraszana jest przez Ojców Paulinów do Częstochowy i wpisywana do Historycznej Księgi Apelowej. Od 1998 roku, Orkiestra koncertuje w Warszawie w ramach “Letniej Serenady” – Festiwalu Mazowieckich Zespołów Muzycznych organizowanych przez Zarząd Oddziału Mazowieckiego Chórów i Orkiestr. W maju 2005 roku, Orkiestra wzięła udział w V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę oraz uczestniczyła w Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr Janowi Pawłowi II w Dowód Wdzięczności, organizowanym w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w intencji beatyfikacji Ojca świętego Jana Pawła II. Orkiestra jest laureatem “Szydłowieckich Spotkań Orkiestr Dętych”, organizowanych na Rynku Wielkim od 2002 roku.

 

 opracowane na bazie informacji przygotowanej 

przez kapelmistrza MOD Henryka Kapturskiego