Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

SZYDŁOWIECKIE CENTRUM KULTURY- ZAMEK

jest samorządową instytucją kultury Gminy Szydłowiec.

Siedzibą główną Centrum jest XVI-wieczny Zamek w Szydłowcu.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest kontynuatorem działań Szydłowieckiego Ośrodka Kultury – instytucji utworzonej w 1990 roku z połączenia: Domu Kultury działającego od 1968 roku , Biblioteki Publicznej założonej w roku 19ł0, Kina oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W 2005 roku instytucja zmieniła nazwę na Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, w 2011 roku przekształcona została w Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

W roku 2011, w strukturze SCK – Zamek, rozpoczęło działalność Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne.

W 2015 roku wyłączone zostały z działań instytucji zadania z zakresu sportu i zmieniona nazwa na Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek działa w różnych obszarach kultury. Realizuje przedsięwzięcia z zakresu edukacji, upowszechniania i promocji sztuki, dostosowując swoją ofertę do potrzeb odbiorców. Tworzy przestrzeń do poszukiwania i rozwijania pasji i umiejętności. Jest miejscem kreatywnych działań mieszkańców i spotkań z twórcami kultury.

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne prowadzi działalność bibliotekarską z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Tworzy nowe, przyjazne czytelnikom miejsce na mapie kulturalnej Miasta i Regionu, otwarte na każdego, kto wyraża chęć twórczego działania i współpracy.

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296