20 grudnia, sala kominkowa
"Pójd¼my wszyscy do stajenki"
¶wi±teczny koncert Kameralnego Zespo³u Instrumentalnego "POL-ORFFA"
Spo³ecznego Ogniska Artystycznego w Szyd³owcu

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •