Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

20 grudnia, sala kominkowa
"Pójd¼my wszyscy do stajenki"
¶wi±teczny koncert Kameralnego Zespo³u Instrumentalnego "POL-ORFFA"
Spo³ecznego Ogniska Artystycznego w Szyd³owcu

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296