Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

6 listopad 2009 , godz 18.00 sala kameralna
 
 Stowarzyszenie na Rzecz Rzwoju Szyd³owca
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

zaprasza na

promocjê ksi±¿ki Ireny Przyby³owskiej – Hanusz

 
Pomniki przesz³o¶ci Szyd³owca
Cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Kamiennej


w programie spektakl poetycko-muzyczny „Ró¿aniec wspomnieñ” w wykonaniu
Grupy Teatralnej „Zamczysko” i Zespo³u wokalnego SCK-Zamek

Ksi±¿ka wydana przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego

 

 

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296