9.0    – 14.00        – przyjazd i akredytacja uczestników
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “TRAMBLANKA” – MOK Opoczno
        – Zespól Pie¶ni i Tañca “SORBIN” – GOK Bli¿yn    
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “KIELCE” I – WDK Kielce
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “POLTEX” gr. st. I – £ód¼
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “POLTEX” gr. m³. – £ód¼
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “KIELCE” II – WDK Kielce
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “POLTEX” gr. st. II – £ód¼
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “CIEB£OWIANIE” – UG Tomaszów Maz.
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “KIELCE” III – WDK Kielce
        – Kapela Ludowa “G£OGOWIANIE”  – MDKiB G³ogów M³p.
        – Dzieciêcy Zespó³ Pie¶ni i Tañca “MALI SMARDZEWIANIE”
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “WOLBROMIACY” – CKPiI Wolbrom

13.20 – 14.00        – p r z e r w a

        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “RZGOWIANIE” gr. m³. – GOK Rzgów
        – Zespó³ Folklorystyczny “KR?BANE” KZF Brusy
        – Kapela Ludowa “OZORKOWIANIE” – MOK Ozorków
        – Dzieciêcy Zespó³ Pie¶ni i Tañca “OZORKOWIANIE” – MOK Ozorków
        – Zespó³ Folklorystyczny Domu Kultury w Ma³ogoszczu
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “LESIAKI” I – GOKSiR Rani¿ów
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “£ÊCZYCANIE” – DK £êczyca
        – Kapela Ludowa “RANI¯OWIANIE” – GOKSiR Rani¿ów
        – Kapela Ludowa Henryka Siwaka z Chustek
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “LESIAKI” II – GOKSiR Rani¿ów
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “RZGOWIANIE” gr. st. I – GOK Rzgów
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “JADOWNICZANIE” I – MOK Brzesko
        – Kapela Ludowa “TKACZE” – GOK Moszczenica
        – Kapela Ludowa Józefa Wyrwiñskiego z Korzyc
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “RZGOWIANIE” gr. st. II – GOK Rzgów
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “JADOWNICZANIE” II – MOK Brzesko
        – Kapela Ludowa Krzysztofa Rokiciñskiego – UG Stara B³otnica
        – Kapela Ludowa “S¡DECZANIE” – MOK Nowy S±cz
        – “SATARCHOWIANIE – Teatr Muzyczny NAD KAMIENN¡”
        – Zespó³ Pie¶ni i Tañca “S¡DECZANIE” – MOK Nowy S±cz
        – Harcerski  Zespó³ Pie¶ni i Tañca “GRZE¦” – Pu³awy
 
godz. 18.00        – Koncert “HEJ TAM POD BOREM”
ok. godz. 19.00    – og³oszenie wyników i wrêczenie nagród

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •