Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne

W 1930 roku rozpoczęła działalność w Szydłowcu Biblioteka Publiczna. Od 1990 roku Biblioteka znajduje się w strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek. W marcu 2013 roku szydłowiecka książnica przeniesiona została do nowo wybudowanego obiektu by kontynuować swoją misję w Regionalnym Centrum Biblioteczno- Multimedialnym.
Liczące ok. 41 000 woluminów zbiory Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego obejmują literaturę piękną dla dorosłych i dla dzieci, naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin, księgozbiór o charakterze informacyjnym, bogaty zbiór wydawnictw regionalnych będących źródłem wiedzy o historii, geografii, życiu gospodarczym i kulturalnym miasta i regionu. Wśród wielu cennych pozycji znajdują się dzieła o wielkiej wartości i unikatowym charakterze.

Misja RCB-M
„Biblioteka – miejsce spotkań, dostępu do Internetu i organizacji imprez”

Wizja RCB-M
Biblioteka oknem na świat w XXI wiek wykorzystującym nowoczesne technologie informatyczne, organizującym atrakcyjne formy pracy z czytelnikiem, służącym popularyzowaniu nauki, sztuki i upowszechnianiu dorobku kulturalnego. Poprzez swoją otwartość na środowisko jest miejscem aktywizującym i integrującym mieszkańców, inspirującym i zaspokajającym ich potrzeby kulturalne, miejscem działającym na rzecz poczucia wspólnoty i tożsamości lokalnej.

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne OFERTA:

Biblioteka prowadzi działania kulturalne upowszechniające czytelnictwo, sztukę, organizowane przy współpracy z wolontariuszami, lokalnymi animatorami kultury, adresowane do różnych grup wiekowych odbiorców od małych dzieci do seniorów: wystawy, mini koncerty, spotkania autorskie z pisarzami, poetami, grupami literackimi, podróżnikami; promocje książek, prelekcje, seminaria tematyczne itp.

Wypożyczalnia dla dzieci i dla dorosłych

wypożyczanie książki z zasobów RCB-M na zewnątrz
wypożyczanie dokumentów dźwiękowych- audiobooków
wypożyczanie między-biblioteczne na zamówienie czytelników
prowadzenie ewidencji czytelników
zadania bibliotekarskie w zakresie: gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów (min. dobór książek, opracowanie zbiorów, prowadzenie katalogów, selekcja, sprawozdawczość,ewidencja wpływów, tworzenia opisów bibliograficznych, tworzenie katalogu komputerowego zbiorów, obsługa czytelników- wypożyczalnia, czytelnie)

Czytelnie:

czytelnia naukowa – książki udostępniane tylko na miejscu, z wydzielonego księgozbioru zawierającego najcenniejsze zbiory
czytelnia popularna „pop” – czasopisma, pisma specjalistyczne, z dostępem bezpośrednim
do wydzielonego księgozbioru z ogólnego zbioru

Pracownia komputerowa

9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
organizowanie komputerowych, atrakcyjnych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
promowanie samokształcenia poprzez platformy learningowe
– nauka języków
– poszukiwanie pracy
– zmiana kwalifikacji
szerzenie czytelnictwa poprzez dostęp do dokumentów elektronicznych – ebooków

Biblioteczny Kącik Zabaw

Kącik Zabaw udostępniony w godzinach pracy RCB-M, do dyspozycji dzieci i rodziców – zabawki edukacyjne, gry, książki dla dzieci
Biblioteczna Akademia Malucha – zajęcia edukacyjne dla małych dzieci (2-5 lat), organizowane 2 razy w miesiącu w środy: zabawy, gry czytelnicze, działania ruchowe, głośne czytanie książek (czytają znane osoby, rodzice, wolontariusze)

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne
ul. Kolejowa 9b
tel. CENTRALA nr 48 326 23 13, Kierownik wew. 216, Bibliotekarze wew. 212
zaprasza w godzinach:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 8.00 – 18.00
środa 8.00 – 18.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 18.00

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •