SZYDŁOWIECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU działający w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek zaprasza na zajęcia w roku akademickim 2015/2016 25 maja 2016 r. /środa/ godz. 17.00Wykład Beaty Sokołowskiej pt. „ Zmysły człowieka- smak, węch i czucie” „Bioróżnorodność to także MY” to projekt skierowany do Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w ramach wielkiego cyklu edukacyjnego „Zielona Wiedza dla UTW” prowadzonego przez Fundację „Ziemia i Ludzie” Różnorodność biologiczna jak mało który temat dotyczący otaczającego nas świata może być bardzo interesujący i ważny dla grupy wiekowej jaką stanowią słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku. I to nie tylko jako pasjonująca możliwość poznawania tajemnic przyrody ale także zagadnienie bardzo praktyczne jako zbiór informacji i wskazówek dotyczących dbania o własne zdrowie i zdrowie wszystkich członków rodziny, możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i uzupełniania domowego budżetu dzięki darom przyrody. To także możliwość rozwijania własnych pasji badawczych bo laboratorium przyrody odsłania swe tajemnice szczególnie chętnie przed ludźmi, którzy mają więcej czasu i cierpliwości do obserwacji niż inni dorośli. Z kolei takie obserwacje przyrody to szansa na przebywanie na powietrzu i zdrowy, celowy ruch i intelektualne bodźce. Warto też zwrócić uwagę, że osoby starsze stanowić też mogą cenną grupę wspomagającą służby ochrony przyrody. Polega to na włączaniu się w zbieranie informacji przyrodniczych i monitoring występowania i liczebności gatunków. Kolejnym ważnym aspektem zaangażowania słuchaczy UTW w zagadnienia różnorodności biologicznej jest wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Obserwacje przyrodnicze to doskonała możliwość spędzania czasu z wnukami, wspólna zabawa i nauka prowadzące do rozwijania fascynacji przyrodą i kształtowanie nawyków na cale życie. To także możliwość przekazywania miejscowych tradycji i zwyczajów związanych z podejściem do przyrody i korzystaniem z jej darów.

Honorowy patronat nad programem objęła Fundacja Ogólnopolskiego Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, oraz Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej.Patronat merytoryczny nad projektem objęło Centrum Badañ Nad środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, którego pracownicy naukowi przygotowali zakres merytoryczny dla Programu i są autorami Wydawnictwa realizowanego w ramach niniejszego projektu. 17 -18 września 2015 roku w Grębiszewie Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wziął udział w Konferencji zorganizowanej przez Fundację „Ziemia i Ludzie” w ramach II etapu projektu „Bioróżnorodność to także MY”. Do II etapu Projektu zakwalifikowało się 19 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski. EkoAnimatorzy Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku brali udział w wykładach, warsztatach, zajęciach terenowych. Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym będzie prowadził działania związane z edukacją ekologiczną wśród Seniorów i osób młodych.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •