Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

  SZYDŁOWIECKI  UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU
 działający w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek 
zaprasza na zajęcia w roku akademickim 2017/2018 
Program edukacyjno–kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury  – Zamek, funkcjonujący od 2010 roku. Adresowany jest do ludzi, którzy nie pracując już zawodowo mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych.
 Słuchacze uczestniczą w wykładach oraz w zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin, organizowane są wyjazdy do teatrów, muzeów, wycieczki krajoznawcze i ogniska.
  e-mail: sekretariat@sckzamek.pl 
  •  12 października 2017/czwartek/ godz. 16:30 – „Historia polskiej muzyki młodzieżowej od 1959 do 1973 roku – prezentacja najsłynniejszych polskich zespołów i wokalistów” (140 minut) – wykład Sławomir Drygalski
  • 20 października 2017 /piątek/ – Wyjazd do Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na spektakl „Mój boski rozwód”
  • 26 października 2017 /czwartek/ godz. 17:00 – „Wenus – piękna podróż w najbardziej znane” – wykład Marta Łabęcka
  • 9 listopada 2017 /czwartek/ godz. 17:00 – „Opowieści polskich dworów”– wykład Bogna Wernichowska
  • 23 listopada 2017 /czwartek/godz. 17:00 – „Najnowocześniejsze metody w medycynie z wykorzystaniem nanotechnologii i fizyki kwantowej” – wykład Waldemar Lechowicz
  • 7 grudnia 2017/czwartek/godz. 17:00 – „Spotkanie autorskie z pisarką Marią Erbel”
  • 14 grudnia 2017 /czwartek/godz. 17:00 – „Spotkanie opłatkowe”
  •  – „Podróże z Piotrem” – Wykład Piotr Kutkowski 
Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296