9 pa¼dziernika 2014 r. /czwartek/, godz. 17.00, Regionalne Centrum
Biblioteczno – Multimedialne

Szyd³owieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wyk³ad dr hab. Moniki Malinowskiej
pt. „„ Kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce”
 
 
  23 pa¼dziernika 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00, Regionalne Centrum
Biblioteczno-Multimedialne
 
 
6 listopada 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00 Regionalne Centrum
Biblioteczno- Multimedialne
Wyk³ad Beaty Soko³owskiej pt. „Krew nasza wizytówka” 
  
 
 20 listopada 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00 Szyd³owieckie Centrum Kultury
i Sportu – Zamek  I piêtro

 
 
 4 grudnia 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00 Szyd³owieckie Centrum Kultury i
Sportu – Zamek I p.
Wyk³ad Przemys³awa Dudy Strefa JP2 pt.” Papie¿ – G³owa Ko¶cio³a, czy
medialny celebryta? „
 
 
 18 grudnia 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00 Szyd³owieckie Centrum Kultury i
Sportu – Zamek I piêtro
Wyk³ad dr Barbara Parka pt. „Wp³yw ¶rodowiska na zdrowie cz³owieka”  
 
 
15 stycznia 2015 r. /czwartek/ godz. 17.00 Szyd³owieckie Centrum Kultury i
Sportu – Zamek I piêtro
Zakoñczenie Semestru I Roku Akademickiego 2014/2015
Wyk³ad Moniki Sadury pt. „Zamek Szyd³owieckich i Radziwi³³ów”
 
 

 
 
 
 

 
 
Udostępnij jeśli Ci się podoba
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Wydarzenia
 1. ✽ ✿ Wianki 2018 ✿ ✽

  Czerwiec 22 @ 8:00 pm - 10:00 pm
 2. Cudze chwalicie, swego nie znacie…

  Czerwiec 24 @ 3:00 am - 4:30 pm
Mały Książę
ARCHWIUM