5 marca 2015 r. /czwartek/ godz. 17.00, 
 

                                                                                                                                                                                       
Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek, I piêtro
Rozpoczêcie II semestru Roku akademickiego 2014/2015 
 
 
19 marca 2015 r. /czwartek/ godz. 17.00 
 
  
 
Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek, I piêtro
 
 
9 kwietnia – Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek, I piêtro, godz. 17.00
 
 
 
 
23 kwietnia 2015 r. /czwartek/ godz. 17.00 Zamek I piêtro
 
  
Wyk³ad Boles³awa Farona pt. „O Janie Rostockim”  
 
 
7 maja 2015 r. /czwartek/ godz. 17.00
 
 
 
Wyk³ad Jaros³awa Soko³owskiego
pt. „Problemy alkoholowe i sposoby ich rozwi±zywania”  
 
 

28 maja /czwartek/ 2015 Zamek – sala kameralna /parter/ 

 
 
 
Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek 
Szyd³owiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
zapraszaj± na 
Spotkanie Jubileuszowe z okazji 5. lecia 
Szyd³owieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •