5 czerwca, godz. 17.00 – Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne 

 Zakoñczenie Roku akademickiego 2013/2014 

 

 

22 maja, godz. 17.00, Regionalne Centrum Biblioteczno- Multimedialne 

  Wyk³ad Beaty Soko³owskiej pt. „Budowa serca”

 

 

 15 maja, godz. 17.00, Regionalne Centrum Biblioteczno- Multimedialne

Wyk³ad Czes³awa Skobla i Ireneusza Szwagierka z AVIVA oddzia³ w Radomiu

pt. Zarz±dzanie oszczêdnosciami (zalety i wady ró¿nych form oszczêdzania),

sposoby zabezpieczenia swoich bliskich 

 

 

8 maja  godz. 17.00,  Regionalne Centrum Biblioteczno- Multimedialne 

 Wyk³ad Przemys³awa Dudy lidera Strefy JP2 – Centrum M³odych 

pt. „¦wiêto¶æ w nauczaniu Jana Paw³a II”

 

 

 24 kwietnia, godz. 17.00, Regionalne Centrum Biblioteczno- Multimedialne

Wyk³ad Czes³awa Skobla i Ireneusza Szwagierka z AVIVA oddzia³ w Radomiu

pt. Prawo spadkowe, sukcesja, dziedziczenie, testamenty  

 

 

10 kwietnia, godz. 17.00, Regionalne Centrum Biblioteczno- Multimedialne

Wyk³ad El¿biety Wilk

pt. „Dieta i wzmacnianie odporno¶ci” 

 

 27 marca 2014r. /czwartek/ godz. 17.00, Regionalne Centrum Biblioteczno- Multimedialne

Wyk³ad Piotra Kutkowskiego

pt. „Krym” 

 

13 marca 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00, Regionalne Centrum Biblioteczno- Multimedialne

Wyk³ad Ireneusza Kuliñskiego

pt. „Nad Czarn±, Barbark± i Kamienn±” 


2 marca 2014 r. Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 

Spektakl pt. „Mój boski rozwód” 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Wydarzenia
 1. ✽ ✿ Wianki 2018 ✿ ✽

  Czerwiec 22 @ 8:00 pm - 10:00 pm
 2. Cudze chwalicie, swego nie znacie…

  Czerwiec 24 @ 3:00 am - 4:30 pm
Mały Książę
ARCHWIUM