Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Program edukacyjno – kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, funkcjonujący od 2010 roku, pod patronatem burmistrza Szydłowca. Adresowany jest do ludzi, którzy nie pracują już zawodowo mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych.

Uniwersyteckie spotkania odbywają się w Zamku, średnio 2 razy w miesiącu, w czwartkowe popołudnia. Uczestniczy w nich około 50 osób.

Odpłatność za semestr zajęć Uniwersytetu dla jednej osoby wynosi 50 zł. W ramach opłaty semestralnej słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów organizowanych przez Centrum. Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna. Szczególnym zainteresowaniem Słuchaczy cieszą się wykłady z psychologii, historii, spotkania z podróżnikami.

Słuchacze uczestniczą też w zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin. Dotychczas uruchomione zostaną fakultety z języka angielskiego, informatyki i działań plastycznych. Zajęcia fakultatywne są dodatkowo płatne, średnio 10 zł za godzinę zajęć.

Oprócz wykładów i fakultetów organizowane są wyjazdy do teatrów, muzeów, wycieczki krajoznawcze. Słuchacze Szydłowieckiego Uniwersytetu biorą udział w wernisażach, koncertach i różnego rodzaju działaniach kulturalnych organizowanych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Wydarzenia
  1. ✽ ✿ Wianki 2018 ✿ ✽

    Czerwiec 22 @ 8:00 pm - 10:00 pm
  2. Cudze chwalicie, swego nie znacie…

    Czerwiec 24 @ 3:00 am - 4:30 pm
Mały Książę
ARCHWIUM