Strona obecnie jest w trakcie modernizacji.

Za niedogodności przepraszamy

 15 listopada, hala sportowa Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu


V SZYD£OWIECKA GALA TANECZNA
Ogólnopolskie Prezentacje Taneczne

 
Go¶æ Gali – Mistrzowie Polski formacji latynoamerykañskich FORMACJA CMG
I FORMACJA CMG JUNIOR z Radomia
 

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na V Szyd³owieck± Galê Taneczn±, która dobêdzie siê 15 listopada o godz. 17.00 w Hali sportowej Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II.

Podczas tegorocznej Gali swe umiejêtno¶ci zaprezentuj± tancerze z Klubu Tañca Towarzyskiego Zamek- grupa dzieciêca, oraz zaawansowana – w tañcach standardowych, latynoamerykañskich oraz wspó³czesnych, a tak¿e hip – hop i breakdance w wykonaniu uczniów Skar¿yskiej Szko³y Tañca.

Go¶cinnie wyst±pi± Mistrzowie Polski formacji latynoamerykañskich pochodz±cy z Radomia – tancerze z CMG i CMG Junior, którzy zachwycili jurorów podczas rywalizacji o tytu³ Mistrza w Elbl±gu. Radomscy tancerze s± podopiecznymi Moniki i Cezarego Gruszki.


Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nadchodzące Wydarzenia
Lip
21
sob
10:00 pm Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Lip 21@10:00 pm
Zamkowe Kino Letnie - Boska Florence @ Sowińskiego 2
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na kolejną edycję ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO. Tegoroczną działalność plenerowego kina zaczynamy od projekcji filmu pt. „BOSKA FLORENCE” – amerykańskiej komedii biograficznej z 2016 roku w reżyserii Stephena Frearsa. Reżyser[...]
ARCHWIUM