21 lipca br. odbêdzie siê VIII Turniej Wakacyjny Dru¿yn Osiedlowych.

Zawody rozegrane zostan± na boisku „Orlik” przy ul.Sportowej w dwóch kategoriach
wiekowych:

szkó³ podstawowych i szkó³ gimnazjalnych,

rozpoczêcie godz.10.00.

Szczegó³owe informacje i zapisy w dniu turnieju od godz. 9.30.,

lub telefonicznie.INFORMACJE tel. 661 153 107.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność