W pi±tek, 23 listopada, godz. 18.30 zapraszam na spektakl pt. ” WYPRAWA PO SZCZʦCIE”.

Podczas premiery, zamkowa sala kameralna niestety nie pomie¶ci³a wszystkich, którzy chcieli obejrzeæ najnowsze przedstawienie Teatru „U Radziwi³³a”. Zapraszamy wiêc ponownie do Zamku ju¿ w najbli¿szy pi±tek, przyjdzie  Pañstwo zobaczyæ jak m³odzi adepci sztuki teatralnej radz± sobie na scenie.

Wyst±pi± :

MA£Y KSI¡¯Ê – Kajetan Górlicki

RÓ¯A – Monika Wiernicka

LIS – Dorian Kaczmarzyk

BANKIER – Ola Piêtak

KRÓLOWA – Ada Mosio³ek

PRÓ¯NA – Anna Bloch

LATARNIK – Mateusz Jod³a

UCZONA – Paulina Sztachera

¯MIJA – Agnieszka Parszewska

PIOSENKI – ¯aneta Sasin, Ola Michalska, Dorian Kaczmarzyk, Zuzanna Gadowska

SCENARIUSZ I RE¯YSERIA – S³awa Lorenc Hanusz

OPRACOWANIE MUZYCZNE – Danuta Klepaczewska

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność