MALARSTOWO :

MAGDALENA BĄK
WITOLD BOGUSZEWSKI
KAMIL KUZKO
JADWIGA MAGRYŚ – BOROWIEC
MARCIN SŁOWIK – WILCZYŃSKI
SŁAWOMIR WÓJCIK

Zapraszamy Państwa na spotkanie z twórczością studentów środowiskowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
W maju br. mogliśmy oglądać ich prace na wystawie rysunku pt. „LUDZIE STOJĄ I PATRZą”, teraz będziecie mogli zobaczyć Państwo ich dokonania w zakresie malarstwa.
„Na wystawie zatytułowanej „INTERPRETACJE” Witold Boguszewski, Magdalena Bąk, Jadwiga Magryś – Borowiec, Sylwia Wójcik, Marcin Słowik- Wilczyński oraz Kamil Kuzko prezentują swoje malarstwo. Wszyscy studiują w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Środowiskowych Studiach Doktoranckich .
Każdy z artystów poprzez swoje prace malarskie podejmuje badania sensu zjawisk, które go obchodzą i zaprzątają umysł. Interpretacja jest działalnością twórczą, procesem kreacji i nie kończy się na stworzeniu dzieła. Dla artysty jest rodzajem drogi, która jest ciągle otwarta. W sztuce artysta znajduje niezwykły środek wyrażania swojego rozwoju duchowego, który pozwala poprzez dzieła porozumiewać się z odbiorcami, zaprosić ich do wspólnej wędrówki. Punktem wyjścia jest dla artysty poszukiwanie głębszego, ukrytego sensu bodźców, które inspirują go do podjęcia pracy nad obrazem. Stawia samemu sobie ważne pytania, poszukuje drogi do poznania samego siebie. Ralph Waldo Emerson miał tego świadomość pisząc: „Choćbyśmy cały świat przemierzyli
w poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie””.

prof. Teresa Kotkowska – Rzepecka

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność