XIX  ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE  o laur “Z£OTEGO GARGULCA”

Program ramowy
 
  
23 maja 2012 – ¶roda
 
10.00 – 15.00, scena kameralna – spektakle konkursowe – teatry dzieciêce
15.00 – 16.00 – przerwa
16.00, Ekspozycja ART Biblioteka – herbatka i ciasteczko
17.00, sala kameralna – uroczyste wrêczenie “Z£OTEGO GARGULCA”
          w kat. teatrów dzieciêcych
 
 
 
24 maja 2012 – czwartek
 
10.00 – 16.00, sala kameralna     – spektakle konkursowe – teatry m³odzie¿owe, cz. I
17.00 – 19.30, sale zamkowe – warsztaty teatralne
21.30, dziedziniec zamkowy – spektakle konkursowe – teatry m³odzie¿owe, cz. II
 
 

25 maja 2012 – pi±tek
 
10.00 – 15.00, sala kameralna – spektakle konkursowe – teatry m³odzie¿owe, cz. III
17.00 – 19.30, sale zamkowe – warsztaty teatralne
21.00, dziedziniec zamkowy – uroczyste wrêczenie “Z£OTEGO GARGULCA”
          w kat. teatrów m³odzie¿owych
21.30, dziedziniec zamkowy – GO¦Æ SPOTKAÑ
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •