XVII FINA£ WIELKIEJ ORKIESTRY ¦WI¡TECZNEJ POMOCY W SZYD£OWCU

11 stycznia 2009 r.

9.00 – hala sportowa Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II

TURNIEJ TENISA STO£OWEGO

18.00 -dziedziniec zamkowy

KONCERT FINA£OWY wyst±pi±:

GRAM OFF ON, MASTERS, THE MON, STUDIO PIOSENKI “VOISE” oraz KLUB PIOSENKI SCK – ZAMEK

 
 
 
 
Zebrali¶my : 16 518,61 z³ !!!

http://www.sckzamek.pl/albumy/wosp2009/viewer.swf

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •