XVIII ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE
o laur “Z£OTEGO GARGULCA”

Program ramowy

18 maja 2011 – ¶roda
10.00 – 15.00, scena kameralna – spektakle konkursowe – teatry dzieciêce
15.00 – 16.00 – przerwa
16.00, Ekspozycja ART Biblioteka – herbatka i ciasteczko
17.00, sala kameralna – uroczyste wrêczenie “Z£OTEGO GARGULCA”
w kat. teatrów dzieciêcych

19 maja 2011 – czwartek
10.00 – 16.00, sala kameralna – spektakle konkursowe – teatry
m³odzie¿owe, cz. I
17.00 – 19.30, sale zamkowe – warsztaty teatralne
21.30, dziedziniec zamkowy – spektakle konkursowe – teatry m³odzie¿owe,
cz. II

20 maja 2011 – pi±tek
10.00 – 15.00, sala kameralna – spektakle konkursowe – teatry
m³odzie¿owe, cz. III
17.00 – 19.30, sale zamkowe – warsztaty teatralne
21.00, dziedziniec zamkowy – uroczyste wrêczenie “Z£OTEGO GARGULCA”
w kat. teatrów m³odzie¿owych
21.30, dziedziniec zamkowy – GO¦Æ SPOTKAÑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •